Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Senast ändrad: 15 september 2023
Älgtjur med gult halsband i snöigt fjällandskap. Foto.

Hur bedrivs fisk- och viltskötsel mest framgångsrikt? Vilka är de aktuella utmaningarna? Efter avslutad kurs kommer du som student att kunna planera en hållbar skötsel av utvalda fisk- och viltarter.

Kursen ger dig färdigheter att basera dina skötselplaner på arternas populationsbiologi, habitatkrav, predation, skörd, politiska mål och andra aspekter i samhället. Du kommer att kunna ge rekommendationer och på ett effektivt sätt kommunicera skötselrekommendationer till förvaltare och forskare inom vilt- och fiskresurser.

I denna kurs får du avancerad träning i att effektivt hitta den information som behövs för att sköta fisk- och viltpopulationer.
Fältexkursioner belyser vissa problem som finns dagens förvaltning; återställande av livsmiljöer etc.
Kursen innehåller realistiska övningar som är utformade för att hjälpa dig att förvärva och utveckla din kommunikationsförmåga, vilken behövs för att vara en framgångsrik förvaltare av fisk- och viltpopulationer eller ha en ledande roll inom bevarande.

Flera av de lärare som undervisar på denna kurs arbetar med skötsel av vilt och fisk i dag. Detta hjälper dig inte bara att få kontakt med potentiella arbetsgivare, utan säkerställer också att du kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden tack vare dina aktuella kunskaper och färdigheter.

Kursen är en del av vårt internationella masterprogram Conservation and Management of Fish and Wildlife, men går också att läsa som en fristående kurs.

Fler kurser med vilda djur, fisk & miljö i fokus

Hos oss kan du läsa masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife. Vi ger också fristående kurser.

Två personer i skogen. Foto.