Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Senast ändrad: 13 november 2023
Lax simmar i vatten. Foto.

Hur bedrivs fisk- och viltskötsel mest framgångsrikt? Vilka är de aktuella utmaningarna? Efter avslutad kurs kommer du som student att kunna planera en hållbar skötsel av utvalda fisk- och viltarter.

Denna kurs ger dig kunskap om hållbar skötsel av vilt och fisk med fokus på arter som skördas genom jakt och fiske. Du kommer att lära dig om olika förvaltningsmetoder och tillvägagångssätt, med fokus på adaptiv viltförvaltning och evidensbaserat bevarande. I kursen använder vi fallstudier som lärmetod och du kommer att få träna dig i att sammanställa och tillämpa kunskap från arternas grundläggande populationsbiologi (till exempel habitatbehov, predation och födosök, reproduktion), övervakning och förvaltning av arter (till exempel skötselstrategier, tekniker, utrustning), samtidigt som du tar hänsyn till mänskliga aspekter (till exempel intressekonflikter, lagstiftning, internationella perspektiv) för att fatta beslut och ge rekommendationer för förvaltning av fisk och vilt.

Du kommer att tränas i att bedöma datakvalitet och vetenskaplig kommunikation, två viktiga kunskapsområden för viltförvaltare. Du får lära dig hur du effektivt hittar information i vetenskaplig litteratur och grå litteratur, samt bästa praxis för att kritiskt utvärdera data. Du kommer att få träna på och utveckla din kommunikationsförmåga, så att du kan kommunicera skötselrekommendationer på en nivå som är lämplig för yrkesverksamma, forskare och allmänhet.

Kursen ges av forskare och förvaltare av vilt- och fiskresurser, som arbetar med dessa frågor i dag. När det är möjligt gör vi utflykter för att se exempel på viltförvaltning i praktiken. Detta hjälper dig inte bara att få kontakt med potentiella arbetsgivare, utan säkerställer också att du kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden tack vare dina aktuella kunskaper och färdigheter.

Kursen är en del av vårt internationella masterprogram Conservation and Management of Fish and Wildlife.