Zooekologi

Senast ändrad: 14 december 2022

Vårt mål är att förstå djurens ekologi och deras strukturerande och funktionella roll i de sociala-ekologiska system de lever i.

Vårt empiriska och teoretiska arbete omfattar bl.a. rumslig och tidsmässig dynamik kopplat till trofiska interaktioner, ekologiska frågeställningar relaterade till djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur, människor och ekosystem. Vi arbetar över kontinenter i temperade och boreala skogar, savanner, tundramiljöer samt i Centralasiatiska grässtäpper med arter som älg, noshörning och saigaantilop.

Vi strävar mot att producera vetenskapliga resultat av högsta internationella klass med klara och relevanta tillämpningar för samhället nationellt och internationellt. Vi samarbetar med näringarna, statliga institutioner, ideella organ och med nationella och internationella universitet och globala miljöorganisationer.

Utvecklande av metoder och tekniker för att analysera ekologiska data är en viktig dimension av vårt arbete. Vi kombinerar de senaste teknikerna inom ekologi, från trådlös övervakning av djurs rörelser, GIS och fjärranalys, till experimentell ekologi i fält och i växthus. Vårt arbete inkluderar tekniker att hantera djur för att minska stresspåverkan, utveckla och förvalta stora databaser och uppföljning och kartering av biologisk mångfald. För att bättre förstå populationsprocesser använder vi långtidsdata på djur och deras habitat. Genom att använda historiska datakällor kan vi identifiera drivkrafter bakom viktigare förändringar i förvaltningen av viltet.

Aktiviteter

 


Kontaktinformation