Skogens djur

Senast ändrad: 04 november 2019
En skogssork i skogen.

Vill du lära dig om skogens djur, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige? Då är detta kursen för dig!

 

I denna kurs kommer du att få studera djurarters biologi och deras fysiologiska anpassningar, evolution, beteende samt utbredningsmönster.

Du kommer att lära dig identifiera arter av däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, insektsordningar och gnagspår av vedinsekter i svensk skog.

Kursen ger dig grundläggande zoologiska kunskaper med fokus på djurarter i svensk skog. Du kommer också att lära dig om taxonomisk indelning, klassificering, fylogeni, systematik och biogeografi hos djurarter.

Ges som kvällskurs

Kursen ges som en kvällskurs på 33 % fart under terminstid januari-april med undervisning ca. 3-4 timmar under en eller två kvällar per vecka i Umeå.

  • Studenter som läser en kurs som ges under dagtid kan samtidigt läsa denna kvällskurs.
  • Kursen är öppen för alla behöriga studenter. Schemaläggningen är anpassad till Jägmästarprogrammet inför Sverigeresan Syd.
Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se