Skogens djur

Senast ändrad: 09 augusti 2023
En skogssork i skogen. Foto.

Vill du lära dig om skogens djur, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige? Då är detta kursen för dig!

---

Kursen har uppehåll 2024 och ges igen vårterminen 2025.

---

I denna kurs kommer du att få studera djurarters biologi och deras fysiologiska anpassningar, evolution, beteende samt utbredningsmönster.

Du kommer att lära dig identifiera arter av däggdjur, fåglar, reptiler, groddjur, insektsordningar och gnagspår av vedinsekter i svensk skog.

Kursen ger dig grundläggande zoologiska kunskaper med fokus på djurarter i svensk skog. Du kommer också att lära dig om taxonomisk indelning, klassificering, fylogeni, systematik och biogeografi hos djurarter.

För den som vill finns möjlighet att vara med på en exkursion där vi ringmärker fåglar i Umeå.