Boa-Berg, Halland 1985-1990

Senast ändrad: 30 mars 2021

 

 


Kommentarer till tidsserierna

Tidsserierna över sorkarnas beståndsvariationer i Boa-Berg är alldeles för korta för att ge underlag för någon bedömning av eventuella långtidstrender. Skogssorkens, Myodes glareolus (tidigare: ängssork, Clethrionomys glareolus) beståndsvariationer förefaller emellertid även här att normalt karaktäriseras av vinternedgångar, med "sågtandsmönstrad" kurva, och fångstindexen visar på liknande tätheter som i Norra Kvill, Grimsö och Västerbotten under samma tidsperiod.

Notera att inga fångster skett kring Boa-Berg efter 1990; läs mer här om finansieringen.

Material av vanlig näbbmus (Sorex araneus) från Miljöprovbanken har analyserats med avseende på jämförelse av djurens metallhalter 1986 i Boa-Berg respektive Vindeln-området i Västerbotten.

Litteratur

Lithner, G., Holm, K., Hörnfeldt, B., and Odsjö. T. 1995. Jämförelse av metallhalter hos vanlig näbbmus (Sorex araneus) i södra och norra Sverige. Institutet för tillämpad miljöforskning, rapport 35. Stockholms universitet.

Mer litteratur om bakgrund, metod, resultat mm

Läs mer här om miljöövervakningens, bakgrund mm

Åter till startsida för Miljöövervakning av smågnagare