Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning

Senast ändrad: 14 december 2023
Tre personer. Illustration.

Förvaltning av naturresurser - allt från specifika vilda djurarter och sällskapsdjur till (halv)orörda och överexploaterade ekosystem - innebär att naturens behov och människans krav måste balanseras mot varandra.

I kursen Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning kommer du att kritiskt granska förvaltningen av naturresurser genom att träna dig i att inta en position från vilken du skulle vara ansvarig för att balansera naturens behov och människans krav.

Unik konkurrensfördel

Kursen kommer att ge dig en konkurrensfördel jämfört med andra yrkesverksamma som arbetar med bevarande eftersom du kommer att vara redo att möta komplexiteten i att förvalta naturresurser. Med tanke på klimatförändringarna är denna kompetens efterfrågad över hela världen.

Om du siktar på en forskarkarriär kommer kursen också att ge dig en konkurrensfördel genom att förbereda dig för forskningssamarbete med andra aktörer i samhället och för utåtriktad verksamhet (båda efterfrågas ofta av finansieringsorgan).

Kursen är en arena där studenter från olika discipliner och länder möts. Kursen är en del av vårt internationella masterprogram Conservation and Management of Fish and Wildlife.


Kontaktinformation

Adan Martinez Cruz
Universitetslektor vid Institutionen för skogsekonomi
E-post: adan.martinez.cruz@slu.se