Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning

Senast ändrad: 18 oktober 2022
Tre personer. Illustration.

Att arbeta med frågor om djur och natur i dag kräver mer än en kunskap om ekologi, det kräver också kunskap och intresse av människor.

I kursen samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning får du grundläggande kunskaper om skötsel, bevarande, attityder, beteenden, miljökommunikation, miljöekonomi och etiska frågor. Allt med ett internationellt fokus.

Unik konkurrensfördel

Om du vill jobba med bevarande och skötsel av vilda djur-populationer ger kursen dig en konkurrensfördel när du söker jobb, då din profil kommer att vara unik efter kursen. Din kunskap om vilda djur, fisk, människa och samhälle efterfrågas.

Om du vill jobba med forskning ger kursen dig en konkurrensfördel eftersom forskningen i dag sker mer och mer i samverkan med omgivande samhället.

Kursen är en arena där studenter från flera olika utbildningar och olika länder möts. Den ingår i vårt internationella masterprogram Conservation and Management of Fish and Wildlife men det är också möjligt att läsa kursen fristående.

Anna om kursen Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning

Anna Widén, nuvarande doktorand vid SLU Vilt, fisk och miljö, och tidigare student på masterprogrammet Conservation and Management of Fish and Wildlife berättar om det bästa med utbildningen enligt henne.