Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter med studenter

Intervjuer, filmer, podcasts och mycket annat - vi vill lyfta våra studenter! Vår värld behöver fler som utbildar sig med siktet inställt på en hållbar värld. Här samlar vi intervjuer och nyheter som handlar om studenter eller studier vid SLU Vilt, fisk och miljö.
Porträttbild av Elin Wärm.

Hallå där Elin Wärm…

…masterstudent inom miljökommunikation, som gjort praktik som kommunikatör i höst hos oss på SLU Vilt, fisk och miljö.

Porträttbild av Anna Widén.

Anna doktorerar inom viltförvaltning

Målmedvetenhet lönar sig. Anna hade tidigt siktet inställt på att arbeta med viltförvaltning och konflikter mellan människa och vilt. I dag är hon doktorand på institutionen för vilt, fisk och miljö. Hennes bästa tips är att börja bygga ett kontaktnät så tidigt som möjligt.

Jone håller i en mussla.

Jonė arbetar med återställande av vattendrag

Fisk var det minst roliga ämnet under utbildningen på SLU, tyckte Jonė Lescinskaite. Nu är hon specialist på återställande av vattendrag vid miljöministeriet i Litauen. "Ha ett öppet sinne", är hennes bästa råd till alla studenter

Sherry med en häst med packning.

Sherry leder forskningsprojekt om snöleoparder

Sherry Young är doktorand i Kanada där hon leder ett forskningsprojekt om snöleoparder. För ett par år sedan gjorde hon sitt masterarbete på SLU Vilt, fisk och miljö där hon lärde sig de metoder som hon nu använder i sin forskning.

Porträttbild av Kajsa.

Hur påverkar tamkatter vilda djur?

Finns det ett samband mellan vilka vilda djur som rör sig i människors trädgårdar beroende på om det finns katter i närheten? Det har masterstudenten Kajsa Johansson undersökt. På bilderna hon analyserade i sitt examensarbete fanns en tydlig koppling mellan katter och stadsmiljö. Hon såg också att skator fanns i trädgårdar med få besök av katter medan sångfåglar fanns i trädgårdar med fler besök av katter.

Porträttbild av Anders Kivijärvi.

Anders studerar öringars vandringsbeteende

Intresset för skogsbruk fick Anders att söka till jägmästarprogrammet. Under utbildningen växte intresset för biologi fram allt mer och nu gör han sitt examensarbete om öringars vandringsbeteende.

Porträttbild av Amber Mertens De Vry.

Följ våra masterstudenter på sociala medier

Är du nyfiken på hur det är att vara student vid något av Sveriges lantbruksuniversitets masterprogram med inriktning mot skog, vilda djur och fisk? På sociala medier delar masterstudenter vid SLU:s skogsfakultet med sig av sina tankar och upplevelser av både studentlivet och vardagen i en för dem ofta helt ny stad – och ett nytt land!

Elefant. Foto.

Adams arbete kan mildra konflikter mellan människor och elefanter

När asiatiska elefanters livsutrymme krymper söker de föda på odlingar, vilket skapar konflikter med lokalbefolkningen. Detta är ett stort hinder i arbetet för att bevara elefanterna och kunskap behövs för att människor och elefanter ska kunna leva tillsammans. Kunskap som Adam Turner bidragit till att ta fram med sitt masterarbete.

Albin tar bort bark på ett liggande träd med en kniv. Foto.

Albin undersöker ekoparkers betydelse för vedlevande skalbaggar

I landskap med höga naturvärden kombinerar skogsbolaget Sveaskog skogsbruk med naturvård i så kallade ekoparker. I två av dessa parker jobbar Albin Larsson Ekström med att studera förekomsten och sammansättningen av skalbaggar som lever av dött trä.

Porträttbild av Michelle Etienne.

Podcast med masterstudenter

I senaste avsnittet av podcasten Wild Research Bites intervjuar Emelie Fredriksson två studenter som skriver sitt examensarbete vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå.

Man står lutad mot en björk. Foto.

Staffan Widstrand besökte SLU

En av Sveriges mest kända naturfotografer besökte i går SLU i Umeå för att visa bilder från världens alla hörn och prata kring det som ligger honom närmast hjärtat - naturskydd. Bakom alla bilder Staffan tar finns tanken att få oss att älska naturen. För det vi älskar, skyddar vi och bryr oss om.

Porträttbild av Linda Zetterkvist.

Linda skriver dubbla exjobb

Linda Zetterkvist pluggar till jägmästare och har valt att skriva två examensarbeten hos oss, ett i biologi och ett i skogsvetenskap. På så sätt kan hon sedan ta ut dubbla examen efter avslutad utbildning. Läs mer om Lindas första exjobb nedan!

Gruppbild av studenter och lärare.

Succé för viltförvaltningskurs

Intresset för viltförvaltning är enormt – det vittnar kursen Viltförvaltning och viltvård om som lockat 200 sökande till dess 30 platser.

Maja Widell med mätinstrument och anteckningsblock. Foto.

Äventyrslusten tog Maja till Sydafrika

Drömmen om äventyr ute på den afrikanska savannen var en av de främsta anledningarna till att Maja Widell sökte till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Redan innan hon hade hunnit börja visste hon att hon skulle göra sitt exjobb i Afrika. Nu har hon varit där!

Porträttbild av Emilia Malmström.

Emilia gjorde sitt examensarbete i Sydafrika

Bevarandet av vilda djur och deras livsmiljöer ligger Emilia Malmström varmt om hjärtat. I sitt examensarbete åkte hon till Sydafrika för att studera vita noshörningars påverkan på gräslandsstrukturen.

Porträttbild av Sanghyun Kim.

Sanghyun Kim - på ständig jakt efter intressanta forskningsprojekt

Sanghyun Kim beskriver sig själv som en nomad på jakt efter intressanta forskningsprojekt och ställen att leva. Hos oss på Vilt, fisk och miljö stannade han till för att skriva sitt examensarbete om effekten av olika skogsskötselmetoder på svampar i svenska skogar.

Porträttbild av Clara Espinosa.

Clara brinner för restaureringsekologi

Clara Espinosa läser en master i bevarandebiologi. Examensarbetet har hon valt att göra på SLU Vilt, fisk och miljö. Här studerar hon olika restaureringsmetoder som används i våra skogar.

Porträttbild av Jaime Luna Santa-Maria.

De nya masterstudenterna är här

Äntligen terminsstart och entusiastiska studenter fyller våra klassrum. På masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer samlas studenter från flera delar av världen för att lära sig mer hur de kan bidra till en hållbar förvaltning av världens fisk- och viltresurser.

Oskar Lövbom artbestämmer fjärilar i labbet. Foto.

Oskar studerar nattfjärilars ekologi

Kan nattfjärilar använda sig av kraftledningsgator i skogen som livsmiljö? Det vill Oskar Lövbom ta reda på i sitt examensarbete på Vilt, fisk och miljö.

Porträttbild av Linnea Edwang Stridbo.

Påverkar död ved förekomsten av orkidéer?

Linnea Edwang Stridbo skriver sitt examensarbete hos oss på Vilt, fisk och miljö. Med sitt arbete hoppas hon kunna bidra till den naturvårdande skötseln av de unika kalkgranskogarna i Jämtland.

Porträttbild av Michelle Etienne.

Michelle undersöker kungsörnars rörelser

I framtiden vill Michelle Etienne utveckla nya sätt att förbättra bevarandeinsatser för utsatta fåglar och undersöka människans påverkan på ekosystem. Som en väg mot sitt mål tittar hon nu på faktorer som kan påverka kungsörnens beteende.

Porträttbild av Maria Michold.

Hur påverkas lavar av särskild avverkningsmetod?

Naturvårdsintresserade Maria Michold ville själv samla in datan till sitt examensarbete. Hon inventerar just nu lavar för att sedan kunna utvärdera hur olika lavarter reagerar på en alternativ avverkningsmetod och restaureringsåtgärd.

Porträttbild av Anna Widén.

Fish and wildlife-studenter prisas

Anna Widén och Sam Shry, tidigare studenter vid masterprogrammet Management of Fish and Wildlife Populations har mottagit Arvid Lindmans pris för sina examensarbeten.

Loading…