Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 27 mars 2019

 


Nyhet!

Från 2018 års resultat: Uppgång för fjällämmel medan det i Västerbottens skogsland är låga beståndstätheter för åkersork och fortsatt låga tätheter för gråsiding.

Projektledare: fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

 

 


Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare:

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Citering av hemsidan: Ecke, F. och Hörnfeldt, B. (2018) Miljöövervakning av smågnagare. URL: http://www.slu.se/mo-smagnagare.

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se