Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 07 september 2018

 


Nyhet!

Uppsving för fjällämmeln, men inget toppår än.

I fjol påträffades under våren/försommaren och sommaren totalt enbart två lämlar i våra tre fjällområden. Årets inventering i fjällområdena visar på en uppgång för fjällämmeln. Uppgången är tydligare i Ammarnäs och Stora Sjöfallet jämfört med Vålådalen/Ljungdalen, men den som vill uppleva ett riktigt ”lämmelår” får dock vänta.

Även sorkarna visar en uppgång i år jämfört med i fjol. Uppgången är t.o.m. så stark att det kan röra sig om ett toppår (dock med lägre antal påträffade sorkar jämfört med tidigare toppår).


Projektledare:
fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

Från 2017 års resultat: Ännu ett år med få fjällämlar, fortsatt låga beståndstätheter för gråsiding i skogslandet men bra med skogssork i Grimsö.

 

 


Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare:

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se