Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Akvatisk ekologi

Överfiske, vattenkraft, övergödning, nya främmande arter, miljögifter och klimatförändringar tär hårt på våra vilda fiskbestånd. Flera arter är hotade, en del akut. Vid SLU Vilt, fisk och miljö arbetar vi för att ta fram ny kunskap som kan bidra till att hitta lösningar på dessa problem.

Man slänger en stor fisk över bord

Vår forskning hjälper oss att identifiera och lösa problem för fisk och människa och är nyckeln för att kunna kombinera vårt moderna rika samhälle med artrika starka vilda fiskbestånd.

Publicerad: 27 januari 2021 - Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se
Loading…