Projektbaserad fördjupningskurs

Senast ändrad: 16 oktober 2020
Person tittar i mikroskop. Foto.

Har du en frågeställning inom något av våra expertomården som du bara måste få grotta ner dig i? Eller kanske ett fält som du vill utforska i ett eget projekt med stöd av en erfaren handledare? Då är detta kursen för dig.

 

Tillsammans med din handledare identifierar du en frågeställning som är lämplig för ämnet och genomför sedan ett individuellt projektarbete.

I kursen ingår obligatoriska moment som litteraturstudier, föreläsningar, övningar, studiebesök eller fältstudier. Beroende på vad du valt att göra för projektarbete så anpassas kursen.

När det är dags att redovisa ditt arbete ska du skriva en rapport. Rapporten betygssätts med avseende på din introduktion till frågeställningen, problemformulering, metodbeskrivning, databearbetning, slutsatser, användning av litteratur, språkbruk, samt omfattning av irrelevant text. Du ska också muntligt redovisa ditt arbete vid ett seminarium.

Låter det som något för dig?

Då är det bara att börja leta efter en handledare vid institutionen och välja ett ämne. För att kunna bli registrerad på kursen måste du nämligen ha klart med en handledare vid institutionen och ha valt ett ämne.

Hör gärna av dig så hjälper vi dig vidare!

Fakta:
Kursen ges löpande under hela året

Kursperioder ht 2020:

31 aug - 1 nov 2020 (15 hp)

2 nov 2020 - 17 kan 2021 (15 hp)

Kursperioder vt 2021:

18 Jan - 23 Mar 2021 (15 hp)

24 Mar - 06 Jun 2021 (15 hp)

Kursperiod sommar 2021:

7 jun - 15 aug (15 hp)

Språk: Engelska

Sista ansökningsdag för vt 2021: Öppen för sen anmälan.

Sista ansökningsdag för sommaren 2021: Antagningsomgången öppnar i februari 2021.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplan och förkunskapskrav på SLU:s studentwebb


Kontaktinformation

Johan Svensson, forskare
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
johan.svensson@slu.se 090-7868333, 073-0216880

Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se