Ladda ner Excel-filer med fångstindex

Senast ändrad: 25 mars 2024

Ett syfte med miljöövervakningen av smågnagare är att ge bakgrundsdata, bl a för tolkning av eventuella fortplantnings- och beståndsförändringar som upptäcks bland rovdjur, rovfåglar och ugglor - inom såväl som utanför den egentliga miljöövervakningen.

Här har bl.a. du som är professionellt eller amatörmässigt intresserad av dessa frågor möjlighet att ladda ner Excel-filer med täthetsindex för de vanligaste smådäggdjursarterna i de olika miljöövervakningsområdena, som du kan använda i dina egna undersökningar. I mån av möjlighet kan jag som projektledare/forskare även ställa upp och samarbeta i sådana utvärderingar.

Vid användning av täthetsindexen ska källhänvisning ges där det framgår att data härstammar från, dels det Nationella miljöövervakningsprogrammet i Naturvårdverkets regi, dels från den tidigare projektledarens egen forskningsverksamhet, med hänvisning till denna hemsidesadress.

Kontakta mig gärna för rådfrågning angående lämpligt sätt att citera vid användning av täthetsindexen eller för eventuellt samarbete. 

Jag vill ladda ner Excel-fil med fångstindex från: 

Åter till startsida för Miljöövervakning av smågnagare