Ladda ner Excel-filer med fångstindex

Senast ändrad: 08 december 2017

Ett syfte med miljöövervakningen av smågnagare är att ge bakgrundsdata, bl a för tolkning av eventuella fortplantnings- och beståndsförändringar som upptäcks bland rovdjur, rovfåglar och ugglor - inom såväl som utanför den egentliga miljöövervakningen.

Här har bl a Du som är professionellt eller amatörmässigt intresserad av dessa frågor möjlighet att ladda ner Excel-filer med täthetsindex för de vanligaste smådäggdjursarterna i de olika miljöövervakningsområdena, som Du kan använda i Dina egna undersökningar. I mån av möjlighet kan jag som projektledare/forskare även ställa upp och samarbeta i sådana utvärderingar.

Vid användning av täthetsindexen ska källhänvisning ges där det framgår att data härstammar från, dels det Nationella miljöövervakningsprogrammet i Naturvårdverkets regi, dels från den tidigare projektledarens egen forskningsverksamhet, med hänvisning till denna hemsidesadress. Nedan återfinns dessutom litteraturhänvisningar till några citerbara tryckta skrifter med metodbeskrivningar och tidigare publicerade täthetsindex.

Kontakta mig gärna för rådfrågning angående lämpligt sätt att citera vid användning av täthetsindexen eller för eventuellt samarbete. 

Jag vill ladda ner Excel-fil med fångstindex från:

Litteratur (se även här)

Christensen, P., Ecke, F., Sandström, P., Nilsson, M. and Hörnfeldt, B. 2008. Can landscape properties predict occurrence of grey-sided voles? Pop. Ecol. 50: 169-179 (DOI 10.1007/s10144-008-0077-5). (pdf)

Christensen, P. and Hörnfeldt, B. 2003. Long-term decline of vole populations in northern Sweden: a test of the destructive sampling hypothesis. J. Mammal. 84: 1292-1299.

Cornulier, T., Yoccoz, N.G., Bretagnolle, V., Brommer, J.E., Butet, A., Ecke, F., Elston, D.A., Framstad, E., Henttonen, H., Hörnfeldt, B., Huitu, O., Imholt, C., Ims, R.A., Jacob, J., Jędrzejewska, B., Millon, A., Petty, S.J., Pietiäinen, H., Tkadlec, E., Zub, K., Lambin, X. 2013. Europe-wide dampening of population cycles in keystone herbivores. Science 340: 63-66.

Ecke, F., Christensen, P., Rentz, R., Nilsson, M., Sandström, P. and Hörnfeldt, B. 2010. Landscape structure and the long-term decline of cyclic grey-sided voles in Fennoscandia. Landscape Ecology 25: 551-560 (http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s10980-009-9441-x).

Ecke, F. & Hörnfeldt, B. 2005. Vådan av varmare vintrar för sork och lämmel. Miljöforskning 5 (5-6): 40-41. (pdf)

Ecke, F., Löfgren, O., Hörnfeldt, B., Eklund, U., Ericsson, P. and Sörlin, D. 2001. Abundance and diversity of small mammals in relation to structural habitat factors. Ecological Bulletins 49: 165-171.

Ecke, F., Magnusson, M. & Hörnfeldt, B. (2013). Spatiotemporal changes in the landscape structure of forests in northern Sweden. Scand. J. For. Res. 28: 651-667.

Hipkiss, T., Gustafsson, J., Eklund, U. and Hörnfeldt, B. 2013. Is the long-term decline of boreal owls in Sweden caused by avoidance of old boxes? J. Raptor Res. 47: 15-20.

Hipkiss, T., Stefansson, O. and Hörnfeldt, B. 2008. Effect of cyclic and declining food supply on great grey owls in boreal Sweden. Can. J. Zool. 86: 1426-1431 (doi: 10.1139/Z08-131). (pdf)

Hörnfeldt, B. 1995. Long-term decline in numbers of cyclic voles in northern Sweden. Rapport från Världsnaturfonden WWF Nr. 3: 95, sid. 21-24.

Hörnfeldt, B. 1998. Miljöövervakningen visar på minskande sorkstammar! Fauna och Flora 95: 137-144.

Hörnfeldt, B. 2004. Long-term decline in numbers of cyclic voles in boreal Sweden: analysis and presentation of hypotheses. Oikos 107: 376-392. (pdf)

Hörnfeldt, B., Carlsson, B.-G., Löfgren, O. and Eklund, U. 1990. Effects of cyclic food supply on breeding performance in Tengmalm's owl (Aegolius funereus). Can. J. Zool. 68: 522-530.

Hörnfeldt, B., Christensen, P., Sandström, P. & Ecke, F. 2006. Long-term decline and local extinction of Clethrionomys rufocanus in boreal Sweden. Landscape Ecology 21: 1135-1150.

Hörnfeldt, B., Hipkiss, T. & Eklund, U. 2005. Fading out of vole and predator cycles? Proc. Roy. Soc. B 272: 2045-2049. (pdf)

Hörnfeldt, B., Löfgren, O., and Carlsson, B.-G. 1986. Cycles in voles and small game in relation to variations in plant production indices in northern Sweden. Oecologia 68: 496-502.

Khalil, H., Olsson, G., Ecke, F., Evander, M., Hjertqvist, M., Magnusson, M., Ottosson Löfvenius, M. & Hörnfeldt, B. 2014. The importance of bank vole density and rainy winters in predicting nephropathia epidemica incidence in northern Sweden. PLoS ONE 9: e111663. doi:10.1371/journal.pone.0111663.

Khalil, H., Ecke, F., Evander, M., Magnusson, M. & Hörnfeldt, B. 2016. Declining ecosystem health and the dilution effect. Scientific Reports, 6, 31314.

Lindström, E.R., Andrén, H., Angelstam, P., Cederlund, G., Hörnfeldt, B., Jäderberg, L., Lemnell, P.-A., Martinsson, B., Sköld, K., and Swenson, J.E. 1994. Disease reveals the predator: sarcoptic mange, red fox predation and prey populations. Ecology 75: 1042-1049.

Lindström, E.R., and Hörnfeldt, B. 1994. Vole cycles, snow depth and fox predation. Oikos 70: 156-160.

Niklasson, B., Hörnfeldt, B., and Lundman, B. 1998. Could myocarditis, insulin-dependent diabetes mellitus, and Guillain-Barré syndrome be caused by one or more infectious agents carried by rodents? Emerging Infectious Diseases 4: 187-193. (pdf)

Olsson, G. E., Dalerum, F., Hörnfeldt, B., Elgh, F., Palo, T.R., Juto, P. and Ahlm, C. 2003. Human hantavirus infections, Sweden. Emerging Infectious Diseases 9: 1395-1401. (pdf)

Olsson, G.E., Hjertqvist, M., Ahlm, C., Evander, M. & Hörnfeldt, B. 2010. Sorkfeberprognos: Sorkdata pekar på nytt, stort utbrott. Läkartidningen 107: 1769-1770. (pdf)

Olsson, G.E., Hjertqvist, M., Lundkvist and Hörnfeldt, B. 2009. Predicting high risk for human hantavirus infections, Sweden. Emerging Infectious Diseases 15: 104-106. (pdf)

Olsson, G.E., Hörnfeldt, B., Hjertqvist, M. and Lundkvist, Å. 2007. Sorkfeberprognos: stor smittrisk i Norrland i vinter. Läkartidningen 104: 3450-3453. (pdf)

Niklasson, B., Nyholm, E., Feinstein, R.E., Samsioe, A. and Hörnfeldt, B. 2006. Diabetes and myocarditis in voles and lemmings at cyclic peak densities – induced by Ljungan virus? Oecologia 150: 1-7.


Åter till startsida för Miljöövervakning av smågnagare

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se