Hoppa till huvudinnehåll

Kurser på avancerad nivå

Vid institutionen för vilt, fisk och miljö ger vi masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Vi ger också fristående kurser - här har vi listat de kurser vi ger på avancerad nivå.
Person pejlar fisk. Foto.

Skriv ditt examensarbete hos oss!

Vill du jobba i skog, arktiska miljöer, Afrikas savanner eller Borneos regnskog? Vill du arbeta med historiska data eller sammanställa geografiska data? Eller jobbar du kanske hellre i labb med genetiska analyser eller art­bestämning?

Älgtjur med gult halsband i snöigt fjällandskap. Foto.

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer

Hur bedrivs fisk- och viltskötsel mest framgångsrikt? Vilka är de aktuella utmaningarna? Efter avslutad kurs kommer du som student att kunna planera en hållbar skötsel av utvalda fisk- och viltarter.

Person tittar i mikroskop. Foto.

Projektbaserad fördjupningskurs

Har du en frågeställning inom något av våra expertomården som du bara måste få grotta ner dig i? Eller kanske ett fält som du vill utforska i ett eget projekt med stöd av en erfaren handledare? Då är detta kursen för dig.

Person fältarbetar i skog. Foto.

Skoglig naturvårdsbiologi

Djur- och växtarter och deras livsmiljöer fortsätter att minska i hela världen. Med fördjupade kunskaper inom naturvårdsbiologi kan du vara med och arbeta för att vända utvecklingen.

Kronhjort. Foto.

Tillämpad populationsekologi

Varför växer vissa populationer medan andra minskar? Hur stor population krävs för att vi ska kunna vara säkra på att en art inte kommer att utrotas? Hur kan vi bäst välja mellan alternativa sätt att bevara en hotad art? Och hur kan vi hållbart nyttja en viss art?

Lax omgiven av luftbubblor, fotad mot vit bakgrund.

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

För att förvalta och bevara arter är det viktigt att hålla koll på beståndens utveckling över tid. Under denna kurs får du lära dig att planera och genomföra inventeringar av vilt och fisk samt att sammanställa, analysera och tolka resultat från sådana inventeringar.

Loading…