Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare

Senast ändrad: 18 april 2024

Kan natur- och kulturvärden skapa bättre förutsättningar för brukaren? I tre år (2016–2019) ska Centrum för biologisk mångfald, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Södertörns högskola, Proneo AS, m.fl. genomföra ett interreg-projekt som kopplar natur- och kulturvärden med företagsutveckling i fäbodbruk och bruk av naturbetesmark.

Idén är att man genom att synliggöra värden som uppkommit och upprätthålls genom fäbodbruket och naturbetet ska kunna skapa högre priser på produkterna och därmed bättre lönsamhet för brukaren. Förhoppningsvis kan projektet också leda till utvecklingen av nya produkter och aktiviteter som kan gynna brukaren. En bättre ekonomi för brukaren skapar en förutsättning för ett fortsatt brukande och därmed ett bibehållande av de natur- och kulturvärden som samhället önskar.

Projektet Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare hör hemma i regionen Nordens gröna bälte (främst Jämtland–Västernorrland och Sør- och Nord-Trøndelag), men vi ser inget hinder att lyfta fram goda exempel också från andra delar av fäbodbältet och landen och vi kan alla behöva inspiration.

Interreg är ett europeiskt territoriellt samarbete, som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

Läs mer om Interreg Sverige-Norge här.

Projektet äravslutat och rapporterat. Rapporten finns också i kortversion på svenska och norska. Läs projektrapporten här: www.slu.se/cbmskrifter

 

Interreg-samarbete

Fakta:

Adresser:

Håkan Tunón (CBM, Box 7016, 750 07 Uppsala), Bolette Bele (NIBIO, Kvithamar, Vinnavegen 38, 7512 Stjørdal) och Paulina Rytkönen (Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola,  Alfred Nobels allé 7, 141 89 Huddinge).


Kontaktinformation