Utställningen Livets träd - trädets liv 2019

Senast ändrad: 24 september 2019

Välkommen till en utställning utöver det vanliga! I höst fortsätter vår utställning "Livets träd - trädets liv" på SLU-biblioteket i Uppsala. Från den 2 oktober till 2 december kan man se akvareller hämtade ur trädböckerna, och tyger med trädmotiv gjorda av Studio Bjarka. Dessutom även röntgade träd av konstnären Elisabeth Henriksson.

Utställningen, som startade 2018 i Tyresta, nationalparkernas hus, och visades våren 2019 i Hälsingland, har nu kommit till SLU-biblioteket i Uppsala. Här finns nu chansen att lära sig mer om träd och dess kryp, och få en konstupplevelse. Här kan du läsa mer om  utställningen.

Om SLU-biblioteket

SLU-biblioteket är Sveriges längsta universitetsbibliotek med verksamhet spridd på campus från norr till söder. Verksamhetens fokus är vetenskaplig kommunikation och stöd till forskning och utbildning i samverkan med SLU. I biblioteksrummet finns plats för studier, upplevelser och möten mellan människor.

Här i Uppsala förvaras också veterinär- och lantbrukshögskolornas historiska rariteter från 1500-talet till början av 1800-talet i den tysta läsesalen. Den konstintresserade rekommenderas att titta upp i taket, där Ronny Reyman gjort målningar med inspiration från samlingen.

Bibliotekets mål är att bidra till att göra SLU till ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, och att universitetets resultat ska spridas och bli till nytta i samhället.

Besök SLU-biblioteket:

På webben: www.slu.se/bibliotek

I Uppsala: Almas allé 12. Hitta hit

 

 

Om trädböckerna

Ill:Martin Holmer

Under en tioårsperiod har Centrum för biologisk mångfald gett ut hittills fyra böcker som var och en handlar om ett specifikt träd, och alla dess invånare: Sälg, Asp, Björk och Tall.

Böckerna Sälg är skrivna av skogsentomologen ("insektsvetaren") Bengt Ehnström och illustrerade av naturmålaren Martin Holmer, och är ett samarbete mellan CBM, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. I höst kommer boken om granen.

Tavlor av Martin Holmer på utställningenVarför ger Centrum för biologisk mångfald (CBM) ut böcker med akvareller av och berättelser om olika organismer som är knutna till enskilda trädslag?

Ordet biologisk mångfald (eller biodiversitet) är abstrakt och behöver därför konkretiseras för att bli begripligt. Förhoppningen är att en bok om den artrikedom som lever på och av ett visst trädslag ska väcka ett intresse för hela den mångfald som lever runt omkring oss och en medvetenhet om rikedomen i vår natur. En del arter är väldigt vanliga och andra mer sällsynta. Att väcka intresse för naturen och den biologiska mångfalden är en av CBM:s uppgifter. Människans bruk av landskapet och dess resurser påverkar livsmiljöerna för många av de organismer som lever mitt ibland oss. Genom att exempelvis låta träd av olika slag och olika åldrar vara kvar i landskapet skapas livsmiljöer för en mängd andra organismer.

Läs mer om böckerna här.


Kontaktinformation

Annika Borg, Kommunikatör
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
annika.m.borg@slu.se, +4618-671212, +46725220323