Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

En av CBM:s uppgifter är att stödja genomförandet av mångfaldskonventionen i Sverige med kunskap och information. Det gör vi bland annat genom att dokumentera forskningen i rapporter, artiklar och böcker.

Böcker och skrifter

CBM har en egen skriftserie, där vi löpande publicerar forskningsrapporter och böcker. Här kan du läsa mer om våra böcker och skrifter.

Publikationer från CBM

Här finns vetenskapliga artiklar och andra typer av publikationer av CBM:s forskare, listade i SLU:s databas SLUpub.

Biodiverse

Biodiverse är CBM:s populärvetenskapliga forskningsmagasin, som kommer ut med ca fyra nummer per år. Biodiverse finns även på webben. En prenumeration på Biodiverse är gratis inom Sverige.

Forskningssammanfattningar

Läs korta sammanfattningar av några av publikationerna från CBM. Till exempel artikeln: "Wild boar behaviour during live-trap capture in a corral-style trap: implications for animal welfare", en beteendestudie vid fällfångst av vildsvin som förbättrar bedömningen av djurens välfärd.

Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa CBM:s verksamhetsberättelse.

Faktablad

Här hittar du en sammanställning av de faktablad som produceras i samband med vissa forskningsprojekt.

Remissvar

Här finns ett urval av CBM:s yttranden över olika remisser.

Masteruppsatser

Uppsatser från CBM:s masterkurser under åren 1999-2009.

Publicerad: 24 januari 2023 - Sidansvarig: annika.borg@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…