Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

En av CBM:s uppgifter är att stödja genomförandet av mångfaldskonventionen i Sverige med kunskap och information. Det gör vi bland annat genom att dokumentera forskningen i rapporter, artiklar och böcker.

Böcker och skrifter

CBM har en egen skriftserie, där vi löpande publicerar forskningsrapporter och böcker. Här kan du läsa mer om våra böcker och skrifter.

Biodiverse

Biodiverse är CBM:s populärvetenskapliga forskningsmagasin, som kommer ut med ca fyra nummer per år. Biodiverse finns även på webben. En prenumeration på Biodiverse är gratis inom Sverige.

 Fjäril på blomma. Foto.

Sök publikationer i SLU:s databas

I SLU:s publikationsdatabas finns publikationer från CBM:s medarbetare. Välj huvudlänken "Författare" och skriv in den du önskar söka på.

Forskningssammanfattningar

Läs korta sammanfattningar av några av publikationerna från CBM. Till exempel artikeln: "The Cornwall Beaver Project: navigating the social-ecological complexity of rewilding as a nature-based solution", en litteraturstudie om effekterna av bävrar på geomorfologiska och hydrologiska processer, livsmiljöer, biologisk mångfald och människor i jordbrukslandskapet i Storbritannien.

Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa CBM:s verksamhetsberättelse.

Faktablad

Här hittar du en sammanställning av de faktablad som produceras i samband med vissa forskningsprojekt.

Remissvar

Här finns ett urval av CBM:s yttranden över olika remisser.

Masteruppsatser

Uppsatser från CBM:s masterkurser under åren 1999-2009.

Publicerad: 02 augusti 2023 - Sidansvarig: annika.borg@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…