Behandling av personuppgifter i CBM:s verksamhet

Senast ändrad: 09 mars 2021

Den här informationstexten förklarar hur dina personuppgifter som används inom ramarna för verksamheten vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Annika Borg, kommunikatör och redaktör på CBM, som nås på annika.m.borg@slu.se, eller 018-67 12 12. Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Ändamål

CBM samlar in, lagrar och behandlar information, inklusive personuppgifter, för att

  1. bedriva forskning kopplat till biologisk mångfald, närmare beskrivet i respektive forskningsprojekt,
  2. hantera administration av kurser, konferenser och utbildningar som ges av CBM, deltagande i desamma och kommunikation med deltagare,
  3. möjliggöra kontakt mellan kursdeltagare,
  4. skicka nyhetsbrev om verksamhet vid CBM, såsom Mångfaldskonferensen,
  5. hantera prenumerationer av forskningsmagasinet Biodiverse.

SLU kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Rättslig grund

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det för att vi ska kunna uppfylla vårt myndighetsuppdrag eller för att följa lagar och förordningar.

För ändamål 1 är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse enligt förordningen om SLU, där det anges att SLU ska bedriva forskning.

För ändamål 2 är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal mellan dig och SLU rörande ditt deltagande i kursen, konferensen eller utbildningen som ges av CBM.

För ändamål 3 är den rättsliga grunden ditt samtycke.[ES2]

För ändamål 4 är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse enligt högskolelagen, som säger att en högskola ska sprida information om sin verksamhet till allmänheten.

För ändamål 5 är den rättsliga grunden att vi måste behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet om prenumeration mellan dig och SLU, om du har en sådan prenumeration.

Vi behandlar alltså dina personuppgifter för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse, på grund av en rättslig förpliktelse eller på grund av ett avtal. I vissa fall ber vi även om ditt samtycke.

Utlämnande

SLU kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Överföring av personuppgifter

Annan part kan få tillgång till personuppgifter för att leverera en tjänst eller liknande, där det är nödvändigt för att CBM ska kunna tillhandahålla våra tjänster och utföra vår verksamhet. Exempelvis för genomförandet av en konferens, eller för adressering av Biodiverse vid tryckeri. I detta fall regleras hanteringen av personuppgifterna av ett avtal. Genom avtalet är hanteringen av personuppgifterna hos dessa s.k. personuppgiftsbiträden enligt SLU:s instruktioner, eller enligt vad lagstiftningen kräver.

Lagring

Dina personuppgifter lagras så länge som du inte säger ifrån.

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. Du kan läsa mer om dem på https://www.slu.se/personuppgifter. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen vid SLU, kontaktuppgifter nedan.

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLUs personuppgiftsbehandling kan du vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLUs svar på din kontakt, kan du vända dig med klagomål på SLUs behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på http://www.imy.se/