Vad är biologisk mångfald?

Senast ändrad: 04 augusti 2023
Strimlöss på hundkäx, närbild. Foto.

Biologisk mångfald definieras som "variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem." 


Kontaktinformation