Naturens bidrag till människor

Senast ändrad: 05 juni 2023
Närbild av en humla på en tistelblomma. Foto.

Vid sidan om begreppet ekosystemtjänster, har ett nytt begrepp börjat användas för att beskriva naturens värde ur ett mer komplett perspektiv: "naturens bidrag till människor", eller kort och gott "naturnyttor". Det fördes fram första gången 2018 av ett antal experter i FN:s panel för biologisk mångfald, IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

I stället för begreppet ”ekosystemtjänster” används av IPBES ofta begreppet ”naturens bidrag till människor”, eller enklare, ”naturnyttor” (Nature’s Contributions to People, NCP). Att IPBES för in begreppet naturnyttor är för att det anses som ett mer inkluderande begrepp som ger utrymme för flera dimensioner av hur vi förhåller oss till naturen och inkluderar både sociala, kulturella och andliga perspektiv. Det stämmer väl överens med många urfolks traditioner och sedvänjor samt deras relation till naturen.

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och en av två ordförande för IPBES vetenskapliga ledningsgrupp (Multidisciplinary Expert Panel), uttrycker det såhär:

"Inom IPBES har vi jobbat tvärvetenskapligt och utvecklat och breddat det tidigare sättet att se på naturens betydelse för människor. Det är ett tankesätt som, i linje med FN:s hållbarhetsmål, bättre beaktar rättvisefrågor och att människor världen över ser och värderar det som naturen ger på olika sätt. Detta öppnar för nya synsätt och kommer att förändra hur politiken och myndigheter jobbar med ekosystemfrågor och biologisk mångfald."

Läs mer om naturens bidrag till människor här:

Artikel i Science där experter från IPBES lanserar begreppet Nature’s Contributions to People, NCP: Not Just Commodities: World Needs Broader Appreciation of Nature’s Contributions to People

Nyhetsartikel från Göteborgs universitet: Forskare lanserar nytt sätt att se på naturens värde för människan


Kontaktinformation