Hoppa till huvudinnehåll

Mångfaldens värden

Det görs olika försök att beskriva vilket värde naturen har för oss människor. Samtidigt som det på ett sätt är nödvändigt, är det också i stort sett omöjligt att sätta ett pris på naturen.

Närbild blåklocka med fluga. Foto.

Varför ska vi värna biologisk mångfald?

Ett argument för att bevara arter är att naturen med dess mångfald ger människor nyttor och tjänster. Det kan handla om råvaror eller rent vatten. Ett annat argument är att arter har rätt till liv i sig själva - ett egenvärde. Och att människan inte har moralisk rätt att utrota arter och därigenom utradera  årmiljoner av utveckling. Klart är att den biologiska mångfalden och ekosystem i balans är grunden också för mänskligt liv och våra samhällen. Naturen klarar sig utan människan. Men människan är helt beroende av naturen och den mångfald av arter, gener och ekosystem som finns runt om oss.

Publicerad: 05 juni 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…