Politiken och biologisk mångfald

Senast ändrad: 05 juni 2023

Internationellt avtal om biologisk mångfald

Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, konventionen om biologisk mångfald, (CBD) där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja (använda) den på ett uthålligt sätt, det vill säga så att den inte förstörs eller tar slut.

Det innebär till exempel:

  • att vi ska bruka skogen så att djur och växter som finns i skogslandskapet kan leva kvar där i fungerande samspel,
  • att vi ska bedriva jordbruk på sådant sätt att alla små mikroorganismer (bakterier och svampar) och ryggradslösa djur (till exempel nematoder och hoppstjärtar) som sköter nedbrytningen i jorden inte försvinner, och att alla andra arter i jordbrukslandskapet överlever,
  • att vi ska bedriva fiske så att inte all fisk tar slut,
  • att vi ska planera våra städer så att många olika arter av djur och växter kan leva i vår närhet, och så vidare.

Förutom Sverige är det drygt 190 andra länder som också har ratificerat konventionen. I avtalets text har man kommit överens om en definition av begreppet biologisk mångfald:

Biologisk mångfald är enligt en allmänt vedertagen definition: "...variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem."


Kontaktinformation