Så arbetar CBM med samverkan

Senast ändrad: 05 juni 2023

Uppdrag med samhällsfokus. CBM inrättades ursprungligen med ett samhällsinriktat forskningsuppdrag och detta uppdrag gäller i högsta grad fortfarande.

Samverkan på CBM bidrar med viktig kunskap i komplexa frågor som ofta inte kan belysas med enbart traditionella forskningsmetoder. Vi samarbetar med centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, Sametinget, ideella organisationer, enskilda brukare och museer. Ofta finansieras forskningen helt eller delvis av dessa aktörer. Att tillsammans med CBM-forskare utforma frågeställningar, utföra forskning, tolka och tillämpa resultat blir del av samma samverkansprocess i form av en långsiktig dialog.

Konkreta tillämpningar i samhälle och politik

Långvariga och goda relationer med olika aktörer utanför akademin samt CBM:s kunskapsproduktion har resulterat i dels mycket konkreta nya råd och tillämpningar inom naturvården (till exempel i form av faktablad och råd på olika nationella myndigheters hemsidor), påverkan på internationella förhandlingar och resultat från dessa, skrivningar och förslag i offentliga utredningar, m.m.

Dokumentation av kunskap

CBM arbetar också med att sprida kunskap och information om hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Detta gör vi bland annat genom att dokumentera vår och andras kunskap i böcker och rapporter i vår egen skriftserie. CBM ger även ut den populärvetenskapliga tidskriften Biodiverse som bland annat riktar sig till professionella aktörer inom naturvård och miljö. Genom CBMs Mångfaldskonferens har vi velat nå praktikerna och skapa kreativa utrymmen för dialog.

 


Kontaktinformation