Hoppa till huvudinnehåll

Hoten mot mångfalden

Brudbröd, Filipendula vulgaris, på en äng. Foto.

Inget av de stora hoten mot arterna har avvärjts på global skala

Tvärtom uppvisar alla en ökande trend, och nya hot har tillkommit. Biotopförstörelse och överexploatering är de största hoten för både landlevande och vattenlevande arter. Drivkrafterna bakom de direkta hoten kan framför allt kopplas till människans verksamheter, och de går från det lokala till det globala.

Publicerad: 10 augusti 2022 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…