Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Hoten mot mångfalden

Allt liv på jorden ryms i begreppet biologisk mångfald. Samtidigt är det något väldigt specifikt som vi menar med det. Den livsväv som omger oss människor, och som vi är helt beroende av. Vi står nu inför massutrotning av arter genom bland annat förstörelse och kollaps av livsmiljöer, orsakade av oss människor. Hoten mot arterna är ett hot mot oss alla och hela samhället.

Brudbröd, Filipendula vulgaris, på en äng. Foto.

Inget av de stora hoten mot arterna har avvärjts på global skala

Tvärtom uppvisar alla en ökande trend, och nya hot har tillkommit. Biotopförstörelse och överexploatering är de största hoten för både landlevande och vattenlevande arter. Drivkrafterna bakom de direkta hoten kan framför allt kopplas till människans verksamheter, och de går från det lokala till det globala.

Publicerad: 08 juni 2021 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Loading…