Kontakt

Senast ändrad: 16 oktober 2023

Postadress

Centrum för biologisk mångfald, CBM
Box 7016
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning
Ulls gränd 1
756 51 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning + referens 
Box 7090
750 07 Uppsala

Personal

Anställda

Telefon

Växel SLU: 018-67 10 00
Föreståndare Håkan Tunón: 018-67 25 91
Redaktör för Biodiverse/kommunikatör Annika Borg: 018-67 12 12

E-post för officiella ärenden (remisser o dyl.)

cbm@slu.se

E-post till enskilda medarbetare

fornamn.efternamn@slu.se

Publikationer

cbm-publikationer@slu.se
eller Annika Borg, tel: 018-67 12 12.

Biodiverse

biodiverse@slu.se
www.biodiverse.se

Hemsida

cbm-webmaster@slu.se


Kontaktinformation