Sveriges lantbruksuniversitet

Verksamhet

CBM bedriver forskning, samverkan, expertutredningar och  informationsverksamhet. I arbetet ingår också remissyttranden, regeringsuppdrag, närvaro vid internationella förhandlingar och samverkan med en rad aktörer såsom myndigheter, organisationer, museer och brukare.

För att förstå biologisk mångfald som en samhällsfråga belyser CBM såväl ekologiska som till exempel politiska, juridiska, sociala och historiska aspekter av biologisk mångfald.

Publicerad: 23 mars 2021 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Loading…