Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhet

CBM bedriver forskning, samverkan, expertutredningar och  informationsverksamhet. I arbetet ingår också remissyttranden, regeringsuppdrag, närvaro vid internationella förhandlingar och samverkan med en rad aktörer såsom myndigheter, organisationer, museer och brukare. För att förstå biologisk mångfald som en samhällsfråga belyser CBM såväl ekologiska som till exempel politiska, juridiska, sociala och historiska aspekter av biologisk mångfald.

Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa CBM:s verksamhetsberättelse.

CBM Seminar Series

Läs om CBM seminarieserie som hölls 2017-2019: "CONCEPTUALISATIONS OF NATURE" (2017), "Seminars in Historical Ecology: An Exciting Future for the Past" (2018), "Ethics, species & the sixth mass extinction" (2019). Länk till inspelade föredrag finns också här.

MKB-dagen

Konferensen MKB-dagen är den självklara mötesplatsen för de som jobbar med miljöbedömning och MKB-relaterade frågor inom myndighet, bransch och akademi. MKB-dagen 2023 den 26 oktober: anmälan är öppen.

Hörsal med åhörare. Foto.
Publicerad: 18 september 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…