Konventionen om biologisk mångfald

Senast ändrad: 17 februari 2023

Bevarandet av den biologiska mångfalden är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Detta är en av slutsatserna i den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD, http://www.cbd.int/) som Sverige anslutit sig till.

Konventionen har tre huvudsyften, nämligen att bevara biologisk mångfald, uppnå ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald, och en rättvis fördelning av den nytta som uppstår när mångfalden brukas. CBD har antagit ett antal arbetsprogram för biologisk mångfald i bland annat odlingslandskapet, skogen, hav och sötvatten, och för flera viktiga tvärgående frågor, t.ex. om invasiva främmande arter, samt riktlinjer för hantering av till exempel traditionell kunskap om biologisk mångfald. Sveriges förhandlingar inom CBD stöds av ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inrättat vid Naturvårdsverket, och CBM deltar i rådets verksamhet.

 


Kontaktinformation