Bakgrund och historia

Senast ändrad: 17 februari 2023

CBM kom till på uppdrag av riksdagen, för att Sverige skulle kunna leva upp till konventionen om biologisk mångfald.

I juni 1992 arrangerade FN en stor internationell konferens i Rio de Janeiro, "Earth Summit I" om miljö och utveckling. Konferensen lockade tusentals deltagare från 115 länder som diskuterade lösningar på klimatförändringar, överutnyttjande av naturresurser, fattigdom, biotopförstöring och förlust av växter och djur. Ett av flera resultat från Riokonferensen är konventionen om biologisk mångfald (CBD).

För att leva upp till de krav som ställs i konventionen om biologisk mångfald, gav riksdagen 1994 SLU och Uppsala universitet i uppdrag att bilda ett nationellt centrum för biologisk mångfald (CBM). CBM startade sin verksamhet hösten 1995.

Sedan dess har CBM genomfört en rad forskningsprojekt och ett antal större forskningsprogram, till exempel Naturvårdskedjan (läs om forskningsprogrammet i Biodiverse nr 3/07) och HagmarksMistra. CBM har också initierat unika samarbetsprojekt tillsammans med svenska myndigheter, som ett led i genomförande av konventionen om biologisk mångfald. Dit hör till exempel Programmet för odlad mångfald (POM), SwedBio, SeedNet och NAPTEK. Flera av dessa program har nu andra huvudmän.

Från den 1 januari 2019 har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, huvudmannaskapet för CBM.


Kontaktinformation