Hoppa till huvudinnehåll

Om biologisk mångfald

Biologisk mångfald definieras som "variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem."

Ängk med mandelblom, saxifraga granulata. Foto.

Biologisk mångfald innefattar alla arter och deras genetiska variation

Biologisk mångfald är:

  • Alla de olika arter och sorter av växter och djur som finns i naturen – blåsippa, brunbjörn, skata, kantarell…
  • Alla de olika livsmiljöer, eller ekosystem, som växter och djur finns i och samspelar med – till exempel skog, sjöar, ängar, berg, städer.
  • Den genetiska variation som finns inom arter.

På sidorna nedan finns information om några viktiga aspekter av biologisk mångfald.

 

Publicerad: 05 juni 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…