Det handlar om variation och processer

Senast ändrad: 05 juni 2023
Närbild, ängsmark med många olika ängsblommor. Foto.

Variationen viktigast

Man skulle kunna säga att biologisk mångfald innefattar allt i naturen (skogar och hav, vargar och skalbaggar, genetiskt unika bestånd av gran etc). Den viktigaste innebörden är dock att begreppet biologisk mångfald betonar betydelsen av variationsrikedom, att vi har landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation inom arterna. Det finns därför inte ett sätt att mäta biologisk mångfald, utan biologisk mångfald måste mätas på många olika sätt.

Biologisk mångfald är alltså inte en bestämd mångfald, utan det är många olika typer av mångfald, och variationen vi se omkring oss. 

Ekologiska processer

Ett viktigt perspektiv i bevarande av biologisk mångfald är att vi måste bevara alla olika ekologiska processer som vi är beroende av för att få mat, rent vatten och ren luft och allt annat vi behäver för att överleva: till exempel fotosyntesen i de gröna växterna, nedbrytningen i jorden, pollineringen av våra grödor, och vattenregleringen i skogslandskapet. 

De ekologiska processer vi människor är beroende av, brukar kallas ekosystemtjänster. Det är de tjänster som naturen och ekosystemen producerar, som vi kan nyttja för vår överlevnad.

Läs mer om ekosystemtjänster på Naturvårdsverkets webbplats.


Kontaktinformation