Hoppa till huvudinnehåll

Bruka och bevara

Människors liv, verksamhet och samhällen bygger på att använda det som naturen kan ge. Men vårt nyttjande av naturens resurser har globalt sett lett  oss in i en kris där vår egen välfärd riskeras. Hur ska vi hitta vägar att fortsätta bruka utan att förbruka? Var finns de goda exemplen och hur ser de ut? Den stora frågan är hur vi människor kan förändra destruktiva praktiker och system. Till det behövs kunskap om både naturen och om människan.

Stig som går genom en djup skog. Foto.

En stor andel av Sveriges naturtyper och geografiska områden är påverkade av människan

Nyttjandet av naturresurser innefattar areella näringars markanvändning, reglering av sjöar och vattendrag, nyttjande av havens resurser, utsläpp till vatten och luft etc. Men allt brukande är inte skadlig eller negativt för den biologiska mångfalden, och brukande kan påverka på olika sätt. Vi människor kommer alltid behöva använda naturresurserna. Kunskap om arter, ekosystem, samhällen och människors beteende är avgörande för att förstå hur balansen mellan brukande och bevarande kan se ut, så att vi kan fortsätta att bruka, utan att förbruka.

Publicerad: 18 april 2024 - Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…