Organisation och ledning

Senast ändrad: 27 januari 2020

CBM är administrativt inordnat i institutionen för stad och land, under fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ, och är lokaliserat till SLU:s campus Ultuna.

CBM leds av en föreståndare, som sedan 2011 är professor Tuija Hilding-Rydevik.

CBM var från början fram till och med 2018 ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Uppsala Universitet. Från den 1 januari 2019 har SLU huvudmannaskapet för CBM. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se