Organisation och ledning

Senast ändrad: 01 juni 2021

CBM är administrativt inordnat i institutionen för stad och land, under fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ, och är lokaliserat till SLU:s campus Ultuna.

CBM leds av en föreståndare, som sedan 2021 är forskningsledare Torbjörn Ebenhard.

CBM var från början fram till och med 2018 ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Uppsala Universitet. Från den 1 januari 2019 har SLU huvudmannaskapet för CBM. 


Kontaktinformation