Organisation och ledning

Senast ändrad: 04 januari 2019

CBM är administrativt och ekonomiskt en egen enhet inom SLU:s fakultet för Naturresurser och Jordbruk, NJ, och är lokaliserat till SLU:s campus Ultuna.

SLU anslår basresurser till forskningen vid CBM, som ska bidra till att belysa det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling. CBMs verksamhet styrs av en instruktion från NJ-fakulteten och NJ-fakulteten följer upp CBMs verksamhet. En referensgrupp med externa ledamöter  bidrar till  verksamheten vid CBM.

CBM leds av en föreståndare med prefekts befogenheter. Professor Tuija Hilding-Rydevik är sedan 2011 CBMs föreståndare.

CBM var från början fram till och med 2018 ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Uppsala Universitet. Från den 1 januari 2019 har SLU huvudmannaskapet för CBM. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se