Organisation och ledning

Senast ändrad: 19 juli 2017

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Uppsala Universitet. CBM är administrativt och ekonomiskt en egen enhet inom SLU:s fakultet för Naturresurser och Jordbruk, NJ, och är lokaliserat till SLU:s campus Ultuna.

CBM:s uppdrag beskrivs i  en överenskommelse mellan rektorerna vid Uppsala universitet och SLU (den senaste från 2014).

Båda universiteten anslår basresurser till forskningen vid CBM, som ska bidra till att belysa det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling. En styrgrupp följer upp verksamheten vid CBM och har följande sammansättning: En representant från vardera Teknisk-naturvetenskapliga och Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala universitet, och två representanter, varav en är ordförande, från SLU:s NJ-fakultet.

Styrgruppen består för närvarande av följande personer:

  • Dekanus Torleif Härd, (professor, dekanus, NJ-fakulteten, SLU), ordförande
  • Pär Forslund (professor, prodekan, NJ-fakulteten, SLU),
  • Jacob Höglund (professor, Institutionen för ekologi och genetik, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet)
  • Anneli Ekblom (universitetslektor, Institutionen för arkeologi och antik historia, historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet).

Verksamheten vid CBM leds av en föreståndare, som sedan 2011 är professor Tuija Hilding-Rydevik.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se