Organisation och ledning

Senast ändrad: 17 februari 2023

CBM är administrativt inordnat i institutionen för stad och land, under fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ, och är lokaliserat till SLU:s campus Ultuna.

CBM leds av en föreståndare, som sedan februari 2023 är Håkan Tunón. 

CBM var från början fram till och med 2018 ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Uppsala Universitet. Från den 1 januari 2019 har SLU huvudmannaskapet för CBM. 


Kontaktinformation

Håkan Tunon, forskningsledare
Institutionen för stad och land, t.f. föreståndare, SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM).

hakan.tunon@slu.se+4618-672591, +460703615010