Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

CBM sprider inte bara forskningsresultat utan utformar frågeställningar och tvärvetenskapliga projekt i samarbete med en lång rad olika samhällsaktörer. Samverkan är en viktig del i de flesta av våra forskningsprojekt och det ömsesidiga utbytet av kunskap är centralt. Bred samverkan har bedrivits av CBM sedan starten 1994 och tar sig många spännande uttryck.

MK24: Mångfald i matlandskapet

Save the date: 10 oktober 2024. Det finns många olika bilder av hur landskapet behöver förändras och/eller upprätthållas för att bli mer uthålligt. Kan vi enas om en gemensam målbild, och hur ser vägen dit ut? Vilken framtidsvision vi har för de olika matlandskapen?

Publicerad: 05 september 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…