Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

CBM sprider inte bara forskningsresultat utan utformar frågeställningar och tvärvetenskapliga projekt i samarbete med en lång rad olika samhällsaktörer. Samverkan är en viktig del i de flesta av våra forskningsprojekt och det ömsesidiga utbytet av kunskap är centralt. Bred samverkan har bedrivits av CBM sedan starten 1994 och tar sig många spännande uttryck.

Mångfaldskonferensen

Den årliga Mångfaldskonferensen har anordnats sedan 1998. Varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Publicerad: 05 september 2023 - Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se
Postadress

SLU Centrum för biologisk mångfald
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7012
750 07 UPPSALA

Besöksadress

Almas allé 8

Godsmottagning

Ulls hus godsmottagning 
Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Ulls hus

 

 

Loading…