Sveriges lantbruksuniversitet

Teman i vår forskning

På institutionen för ekologi fokuserar vi på naturvård och biologisk mångfald, växtskydd i skog och jordbruk, ekosystemtjänster- och processer samt honungsbin och deras hälsa. Klimat är en aspekt som berör många av våra projekt. Vi studerar många olika organismer men vår samlade kunskap är särskilt stor när det gäller insekter och vilt.