Strategi

Senast ändrad: 24 oktober 2023
Sesko dag 2023

För att skapa en professionell och trivsam arbetsmiljö på vår institution främjar vi följande centrala värden. Detta är vår arbetsetiska och forskningsmässiga strategi och bildar ett ramverk över hur vi arbetar och interagerar med varandra.

Respekt

  • Vi lyssnar på varandra.
  • Alla behandlas rättvist och har samma möjlighet att bidra.
  • Vi ser till att icke svensktalande inkluderas i sociala och professionella sammanhang, inklusive e-postkommunikation.
  • Vi överväger hur vårt agerande påverkar kollegor, kollaboratörer, studenter och klienter.

Erkännande

  • Vi erkänner varandras bidrag och ansträngningar och ger både positiv och konstruktiv feedback.
  • Kom ihåg att ett tack och ett leende räcker långt.

Professionalitet

  • Vi arbetar mot det gemensamma målet att försäkra synligheten och statusen för vår institution som ett utmärkt centrum inom skogsområdet.
  • Vi har öppna diskussioner inom alla discipliner och respekterar varandras olika synsätt.
  • Vi samarbetar.
  • Vi håller deadlines.

Kontaktinformation