Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) 2023

Senast ändrad: 11 december 2023

Wulff, S. och Roberge, C. 2023. Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2023. Inst för Skoglig resurshushållning, SLU, Umeå.


Kontaktinformation