Om institutionen

Senast ändrad: 13 februari 2017

Skoglig resurshushållning är med drygt 100 anställda en av SLU:s största institutioner. Vi bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram samt erbjuder forskarutbildningskurser tillika forskning inom våra ämnesområden. Den fortlöpande miljöanalysen vid institutionen är av betydande omfattning och utgör en väsentlig del av SLU:s verksamhet inom verksamhetsgrenen.


Foto: P-O Bäckströms sal.

Vår vision

Vi leder kunskapsuppbyggnaden och utvecklingen av effektiva processer för ett hållbart nyttjande av naturresurserna, är en naturlig samarbetspartner för skogssektorn och en kreativ och inspirerande arbetsplats.


Srh-Björkblad200x170.png

Utbildning

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning.

Srh-Björkhänge200x170.jpg

Forskning

Institutionens verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom respektive område med ämnesöverskridande projekt, för unika helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Srh-Björkblad-or-200x170.jpg

Miljöanalys

Miljöanalysen vid institutionen är av betydande omfattning och innebär att fortlöpande följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Övriga ansvarsområden

Institutionen har huvudansvar för programmet Skogliga hållbarhetsanalyser, SHa, som tillhandahåller och utvecklar programvaror för kort- och långsiktiga analyser av t.ex. virkesproduktion, naturvård, rekreation och kollagring. I institutionens verksamhet ingår att bistå med statistiskkonsultation samt stöd när det gäller användningen av GIS. Vid institutionen finns även miljödatastöd, en stödorganisation inom fortlöpande miljöanalys (Foma) med uppdrag att långsiktigt arbeta för att SLU:s miljödata är kvalitetsdeklarerade och tillgängliga.

Mål och strategidokument

För mer information om verksamheten vid institutionen läs vårt mål och strategidokument.

Mål och strategier 2013-2015 

Mål och strategier 2009-2012 


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se