Forskarutbildning vid SRH

Senast ändrad: 03 maj 2018
doktorshatt_lagerkrans_2.png

Vi utbildar licentiater och doktorer med internationellt sett hög kompetens inom ämnena skogshushållning, ekonomi, matematisk statistik och teknologi. Utbildningen är två respektive fyra år och omfattar 15 respektive 30 kurspoäng.

Hos oss kan de forskarstuderande utveckla och besvara frågeställningar inom våra ämnesområden skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Genom en helt unik mängd data insamlad inom verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys - eller genom eget fältarbete och datainsamling - kan du bidra till att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Utbildningen bidrar i dag med en stor andel av institutionens forskning och metodutveckling som resulterar i avhandlingar, vetenskapliga publikationer och kunskapsspridning till samhället. I avhandlingen ingår normalt fyra vetenskapliga artiklar, varav minst en är publicerad, samt en sammanläggningsuppsats. Utbildningen är individanpassad och handledargruppens uppgift är att stödja och följa arbetes gång tillsammans med institutionens forskarutbildningsansvarige.

 

Forskarutbildningskurser 2018

Forskarskola Applied Forest Statistics & Scientific Computing

Workshop on Mathematical Model Building and Implementation in R,
20 - 21 August, Prof. Arne Pommerening

Introduction to Survey Sampling, 3 - 8 September 2018, 3 Hp, Dr. Svetlana Saarela

 


Kontaktinformation

Gun Lidestav, forskarutbildningsansvarig
gun.lidestav@slu.se, 090-786 83 91

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se