Forskarutbildning vid SRH

Senast ändrad: 19 augusti 2021
Svart hatt med skogshögskolans emblem. Foto.

Institutionen utbildar licentiater och doktorer inom ämnena Skogshushållning, Teknologi, Matematisk statistik samt Biologi. Utbildningen är två respektive fyra år varav minst 1/8 utgörs av kurser.

Hos oss kan du som forskarstuderande utveckla och besvara frågeställningar inom våra ämnesområden Skoglig fjärranalys, Skoglig inventering och sampling, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik och Landskapsstudier. Genom en helt unik mängd data insamlad inom verksamhets-grenen fortlöpande miljöanalys, eller genom eget fältarbete och datainsamling, kan du bidra till att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Utbildningen bidrar i dag med en stor andel av institutionens forskning och metod-utveckling som resulterar i avhandlingar, vetenskapliga publikationer och kunskaps-spridning till samhället. Utbildningen är individanpassad och handledargruppen stödjer och följer arbetes gång tillsammans med institutionens studierektor för forskar-utbildningen.

Forskarutbildningskurser

  • Advanced R programming
  • Basic R programming
  • Gender and Forests: management, policy and governance
  • Modelling of the forest landscape dynamics with help of an advanced decision support system
  • Operations Research and Analytics in forestry 
  • Advanced Sampling
  • Statistics I: Basic statistics
  • Statistics IV: Generalized Linear Models

Kontaktinformation

Gun Lidestav, Forskare FLK
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig resursanalys
gun.lidestav@slu.se, +46907868391, +46722169224

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se