Forskarutbildning vid SRH

Senast ändrad: 20 december 2023
Svart hatt med skogshögskolans emblem. Foto.

Institutionen fokuserar på att utbilda licentiater och doktorer inom ämnena Skogshushållning, Teknologi och Matematisk statistik. Utbildningen sträcker sig över två eller fyra år varav minst 1/8 av tiden ägnas åt kurser.

Hos oss kan du som forskarstuderande utveckla och besvara frågeställningar inom våra ämnesområden Skoglig fjärranalys, Skoglig inventering och sampling, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik och Landskapsstudier. Genom en helt unik mängd data insamlad inom verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys, eller genom eget fältarbete och datainsamling, kan du bidra till att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Utbildningen bidrar i dag med en stor andel av institutionens forskning och metodutveckling som resulterar i avhandlingar, vetenskapliga publikationer och kunskapsspridning till samhället. Utbildningen är individanpassad och handledargruppen stödjer och följer arbetes gång tillsammans med institutionens studierektor för forskarutbildningen.

Forskarutbildningskurser

  • Advanced R programming
  • Basic R programming
  • Gender and Forests: management, policy and governance
  • Modelling of the forest landscape dynamics with help of an advanced decision support system
  • Operations Research and Analytics in forestry 
  • Advanced Sampling
  • Statistics I: Basic statistics
  • Statistics IV: Generalized Linear Models

För mer information om våra kurser, besök SILVA - Faculty of Forest Sciences Research School.