Forskarutbildning vid SRH

Senast ändrad: 26 april 2017
doktorshatt_lagerkrans_2.png

Vi utbildar licentiater och doktorer med internationellt sett hög kompetens inom ämnena skogshushållning, ekonomi, matematisk statistik och teknologi. Utbildningen är två respektive fyra år och omfattar 15 respektive 30 kurspoäng.

Hos oss kan de forskarstuderande utveckla och besvara frågeställningar inom våra ämnesområden skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Genom en helt unik mängd data insamlad inom verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys - eller genom eget fältarbete och datainsamling - kan du bidra till att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Utbildningen bidrar i dag med en stor andel av institutionens forskning och metodutveckling som resulterar i avhandlingar, vetenskapliga publikationer och kunskapsspridning till samhället. I avhandlingen ingår normalt fyra vetenskapliga artiklar, varav minst en är publicerad, samt en sammanläggningsuppsats. Utbildningen är individanpassad och handledargruppens uppgift är att stödja och följa arbetes gång tillsammans med institutionens forskarutbildningsansvarige.

 

Forskarutbildningskurser 2017

Forskarskola Applied Forest Statistics & Scientific Computing  

Statistics and Linear algebra (4hp),  1 March – 15 March 2017

An Introduction to Applied Experimental Design and ANOVA (3.0 hp), 3 – 7 April 2017

Bayesian statistics and Markov chain Monte Carlo methods (4hp), 3 May – 17 May 2017

Introduction to Scientific programming & Simulation, 12 – 16 June 2017 (can be slightly adjusted).

An Introduction to Applied Spatial Statistics (3.0 hp),  16 – 20 October 2017 (can be slightly adjusted).

Regression analysis, 4 – 22 December 2017

 

Fjärranalys

Remote sensing and forest inventory, 16 jan 2017 - 20 mars 2017

 


Kontaktinformation

Gun Lidestav, forskarutbildningsansvarig
gun.lidestav@slu.se, 090-786 83 91

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se