Kontakter vid SRH

Senast ändrad: 15 januari 2024
Byggnaden SLU Umeå från ovan i vinterlandskap. Foto från drönare..

SLU Umeå ligger på samma campus-område som Umeå universitet och Institutionen för skoglig resurshushållning finns i byggnadens sydvästra hörn på plan ett och två.

Ledning och andra funktioner

Prefekt

Hans Petersson, hans.petersson@slu.se, 090-786 85 01

Ställföreträdande prefekt

Dianne Wästerlund, dianne.wasterlund@slu.se, 090-786 8450

Studierektor för grundutbildning

Jonas Bohlin, jonas.bohlin@slu.se, 090-786 86 40

Studierektor för forskarutbildning

Ylva Melin, ylva.melin@slu.se, 090-786 85 95

Administrativ chef

Pär Andersson, par.andersson@slu.se, 090-786 86 17

Studieadministratör

Ylva Jonsson, ylva.jonsson@slu.se, 090-786 83 18

Informations- och kommunikationsansvarig

Emma Sandström, emma.sandstrom@slu.se, 090-786 84 28 
Ylva Melin, ylva.melin@slu.se, 090-786 85 95 

Personal

Adress

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå.
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå.