Kontakter vid SRH

Senast ändrad: 21 augusti 2019

Här finns kontaktuppgifter till ledningspersoner och andra funktioner vid institutionen, här finns också en personallista samt information hur du hittar till oss.  

Ledning och andra funktioner

Prefekt

Hans Petersson, 090-786 85 01

Ställföreträdande prefekt

Johan Fransson, 090-786 85 31

Biträdande prefekt grundutbildning

Jonas Bohlin, 090-786 86 40

Biträdande prefekt forskarutbildning

Gun Lidestav, 090-786 83 91

Ekonom

Pär Andersson, 090-786 86 17

Studieadministratör

Ylva Jonsson, 090-786 83 18

Informations- och kommunikationsansvarig

Emma Sandström, 090-786 84 28  

Ylva Melin, 090-786 85 95 

Personal

Adresser

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå.

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå.

Hitta hit och här

SLU Umeå ligger på samma campusområde som Umeå universitet och Institutionen för skoglig resurshushållning finns i byggnadens sydvästra hörn på plan ett och två.

 

Foto: Mattias Nyström, SLU.

 

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se