Kontakter vid SRH

Senast ändrad: 04 oktober 2018

Här finns kontaktuppgifter till ledningspersoner och andra funktioner vid institutionen, här finns också en personallista samt information hur du hittar till oss.  

Ledning och andra funktioner

Prefekt

Johan Fransson, 090-786 85 31

Ställföreträdande prefekt

Jonas Fridman, 090-786 84 73 

Biträdande prefekt grundutbildning

Jonas Bohlin, 090-786 86 40

Biträdande prefekt forskarutbildning

Gun Lidestav, 090-786 83 91

Ekonom

Pär Andersson, 090-786 86 17

Studieadministratör

Ylva Jonsson, 090-786 83 18

Informations- och kommunikationsansvarig

Emma Sandström, 090-786 84 28  

Ylva Melin, 090-786 85 95 

Personal

Adresser

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå.

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå.

Hitta hit och här

SLU Umeå ligger på samma campusområde som Umeå universitet och Institutionen för skoglig resurshushållning finns i byggnadens sydvästra hörn på plan ett och två.

 

Foto: Mattias Nyström, SLU.

 


Kontaktinformation

Johan Fransson, forskare, prefekt
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
johan.fransson@slu.se, 090-786 85 31

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se