Sveriges lantbruksuniversitet

Projekt vid Skoglig fjärranalys

Avslutade projekt

  • Advanced_SAR
  • EBONE: EU FP7 projekt om biodiversitetsövervakning
  • EMMA: Laserskanning och digital fotogrammetri för naturvård
  • WW-IRIS: Virkeskvalitet med laserskanning
  • Smart hänsynForskningsprogrammet har belyst olika aspekter på naturhänsyn.
  • GlobBiomass
Publicerad: 15 februari 2018 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se