Sveriges lantbruksuniversitet

Projekt vid Fjärranalys

Avslutade projekt

  • EBONE: EU FP7 projekt om biodiversitetsövervakning
  • EMMA: Laserskanning och digital fotogrammetri för naturvård
  • WW-IRIS: Virkeskvalitet med laserskanning
  • Smart hänsyn: Forskningsprogram som strävar efter att ge svar på hur man på ett effektivt sätt kan utforma naturhänsyn, hur generell hänsyn fungerar i ett landskapsperspektiv och hur det är kopplat till mänskliga värderingar och handlingar.
Publicerad: 05 september 2017 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se