Statistisk och R konsultation

Senast ändrad: 22 december 2023

Fakulteten för skogsvetenskap erbjuder statistisk konsultation för SLUs personal via Statistics@SLU, ett centrum för statistikstöd och forskning vid SLU.

Genom att samordna de statistiska konsultationerna vid SLU får du tillgång till den statistiker som är bäst lämpad för det aktuella problemet. Statistikerna finns listade med kontaktuppgifter på Statistics@SLU.

Har du tidigare varit i kontakt med någon statistiker på SLU finns det självklart inget som hindrar att du går direkt till honom eller henne precis som tidigare.

Du kan kontakta centret direkt: statistics@slu.se


Kontaktinformation