Miljöcertifiering vid SRH

Senast ändrad: 09 januari 2024

Institutionen har lång tradition av miljöcertifiering och 2004 blev vi den första institutionen vid SLU att inneha ett certifikat. Numera ingår all SLU:s verksamhet i ISO 14001.

Miljöcertifiering innebär att verksamheten prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001 - kraven ingår i en serie av standarder definierade av det globala standardiseringsorganet ISO. Uppfylls dessa blir verksamheten godkänd och miljöcertifierad av en ackrediterad certifieringsfirma.

Miljöcertifiering vid fakulteten för skogsvetenskap

All SLUs verksamhet miljöcertifierades 2016 vilket innebar att institutionen då blev en del av SLU Umeås certifikat. Det betyder att institutionen ska implementera verksamhets gemensamma miljömål.

Vad innebär miljöcertifiering?

I praktiken innebär detta också ett åtagande att ständigt förbättra sig genom att sätta mål för att minska negativ miljöpåverkan, t.ex. minskad pappersförbrukning, och höja verksamhetens positiva miljöpåverkan genom att exempelvis tillhandahålla personal och studenter - som är fallet vid en universitetsinstitution - med miljörelaterad undervisning.