Hoppa till huvudinnehåll

Skogliga grunddata

Nationella kartor över skogens egenskaper

Skogliga grunddata består av ett antal olika kartprodukter som beskriver Sveriges skogar. I de olika rasterkartorna finns beräkningar i varje cell (10 x 10 meter) över skogens volym, grundytevägd medelhöjd, grundyta, grundytevägd medeldiameter och biomassa.

Kartorna är producerade av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genom sambearbetning av Lantmäteriets laserdata och SLU Riksskogstaxeringens fältinventeringar. Skogliga grunddata är öppet tillgängliga för alla, vilket gör det möjligt för enskilda skogsägaren att t. ex. ta fram uppgifter om virkesförråd och trädhöjder på sin egen fastighet. 

Den första nationella laserskanningen som Lantmäteriet genomförde startade 2009 och slutfördes för hela Sverige 2019. Den andra laserskanningen över Sveriges skogar, omdrev 2, påbörjades 2018 och förväntas avslutas under 2024. En karta för produktionsstatus finns under rubriken läs mer. 

Skogliga grunddata är ett samarbete mellan SLU och Skogsstyrelsen utifrån Lantmäteriets laserskanning. SLU ansvarar för att producera kartor genom skogliga skattningar och Skogsstyrelsen uppgift är att samordna projektet och att tillgängliggöra Skogliga grunddata.

Utveckling och uppdatering av Skogliga grunddata är ett regeringsuppdrag och finansieras delvis av skogsbruket. Uppdragets syfte är att bidra till ökad produktion och effektivare miljöhänsyn.

 

Publicerad: 23 februari 2024 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

Skogliga grunddata produceras inom ämnesområdet Skoglig fjärranalys, Institutionen för skoglig resurshushållning

Projektledare Skogliga grunddata: Jörgen Wallerman, jorgen.wallerman@slu.se
För tekniska frågor om Skogliga grunddata: Jonas Jonzén, jonas.jonzen@slu.se

Ämnesområdesansvarig: Ruben Valbuena, ruben.valbuena@slu.se
Avdelningschef: Jonas Bohlin, jonas.bohlin@slu.se

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

Loading…