Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsområden inom Skoglig fjärranalys

Vi arbetar med: forskning och utveckling kring fjärranalys av skog och annan terrester vegetation, fortlöpande miljöanalys, främst utformning av nationella kartor, undervisning inom fjärranalys och GIS och stöd för SLU's GIS-verksamhet.

Grundutbildning

Vi bedriver undervisning inom områdena Geografisk Informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys.

Fyra personer studerar tillsammans i SLU:s bibliotek i Umeå. Foto.

Ljungbergslaboratoriet

En resurs för insamling och bearbetning av fjärranalysdata, en mötesplats för studenter, forskare och företag.

SLU Umeå från ovan i ett vinterlandskap. Drönarbild.

Skogliga skattningar

Metodutveckling för att ta fram nationella rasterdatabaser med beräknade skogliga variabler. Verksamheten omfattar kartprodukter som Skogliga grunddata och SLU Skogskarta.

GIS-stöd

GIS-stödet syftar till att stödja och stärka användningen av rumsliga data och geografiska informationssystem/-teknik (GIS/GIT) inom SLU.

Karta över de nordiska länderna. Bild.

Laserskanning

Vid laserskanning mäts positioner på objekt med hjälp av ljuspulser. Mätkoordinaterna användas vidare till att beräkna statistik över skogsområden och ta fram olika skogliga parametrar.

Ett laserpunktmoln av träd från sidan. Bild.

Digital fotogrammetri

Digital fotogrammetri ger möjligheten att från överlappande fotografier skapa tredimensionella (3D) punktmoln.

Fotogrammetriskt punktmoln över skogslandskap. Bild.

Optiska satellitbilder

Satelliter med optiska sensorer genererar bilder av jorden över relativt stora områden och är användbara vid framställning av vegetationskartor eller för att uppskatta specifika vegetationsparametrar.

Rastrerad satellitbild över Umeå med omnejd. Bild.

Satellitradar

Radar som nyttjar satelliter som plattform kan användas för kartläggning av skog över stora områden, tekniken liknar laserskanning men är mindre påverkad av t.ex. molntäckning.

TanDEM-X, satellitradar. Credit EADS Astrium.
Publicerad: 12 januari 2024 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

Skoglig fjärranays, Institutionen för skoglig resurshushållning

Ämnesområdesansvarig: Ruben Valbuena, ruben.valbuena@slu.se
Avdelningschef: Jonas Bohlin, jonas.bohlin@slu.se, +46907868640

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

Loading…