Mer om Skoglig matematisk statistik

Senast ändrad: 03 oktober 2019

Inom skoglig matematisk statistik analyserar och modellerar vi spatiala, temporala och spatio-temporala data, samt utvecklar nya metoder.

Ämnesområdet utgörs av en tvärvetenskaplig och internationell forskargrupp med bakgrund inom statistik, matematik, kvantitativ skogsvetenskap och ekologi. Vår styrka är vår breda kompetens och ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt behandla frågor relaterade till skog och andra närliggande områden. Vi strävar efter att föra utvecklingen inom skogsvetenskapen framåt genom kvantitativa metoder. Samtidigt hoppas vi kunna utveckla området matematisk statistik via skogsvetenskapliga tillämpningar.

Ämnesområdet erbjuder också statistisk konsultation via Statistics@SLU - ett centrum för statistikstöd och forskning vid SLU - och forskarutbildningskurser inom ramen för forskarskolan 'Applied Forest Statistics & Scientific Computing'. 


Kontaktinformation