Mer om Skoglig inventering och sampling

Senast ändrad: 09 januari 2024

Skoglig inventering är en av flera tillämpningar inom sampling och är viktigt för ett stort antal tillämpningar inom praktiskt skogsbruk och miljöarbete.

Skoglig inventering och sampling omfattar generell teori för sampling, fältbaserad skogs- och landskapsinventering, samt till dessa verksamheter kopplad modellering och utveckling av inventeringssystem som utnyttjar flera datakällor. Skoglig inventering omfattar idag ett flertal aspekter som är relevanta för hållbart skogsbruk, såväl uppgifter om träd och bestånd som uppgifter om biologisk mångfald och växthusgasbalanser. Inom sampling utvecklas generella metoder som också underbygger viktiga delar av skogsinventeringsområdet. Ämnesområdet bidrar med kunskap för ett stort antal tillämpningar inom praktiskt skogsbruk och fortlöpande miljöanalys.