Mer om Skoglig inventering och sampling

Senast ändrad: 04 januari 2022

Skoglig inventering är en av flera tillämpningar inom sampling och är viktigt för ett stort antal tillämpningar inom praktiskt skogsbruk och miljöarbete.

Tidigare har skoglig inventering inriktats mot främst träd och bestånd, men idag omfattas alla aspekter som är relevanta för ett hållbart skogsbruk, till exempel indikatorer för att beskriva biologisk mångfald och växthusgasbalanser. 

Ämnesområdet Skoglig inventering och sampling fokuserar särskilt på:

  • Utveckla kostnadseffektiva inventeringssystem för praktiskt skogsbruk och miljöanalys.
  • Utveckla efterfrågade modellsamband för skoglig inventering och skoglig planering.
  • Etablera infrastruktur för forskning baserad på data från riksskogstaxeringen.
  • Tillgängliggöra historiska inventeringsdata för nya analyser.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Anton Grafström, universitetslektor/ämnesområdesansvarig
Institutionen för skoglig resurshushållning/avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
anton.grafstrom@slu.se, 090-786 82 33

Hans Petersson, forskare/ämnesområdesansvarig
Institutionen för skoglig resurshushållning/avdelningen för skoglig resursanalys, SLU
hans.petersson@slu.se, 090-786 85 01