Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) 2022

Senast ändrad: 06 december 2022

Wulff, S. och Roberge, C. 2022. Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2022. Inst för Skoglig resurshushållning, SLU, Umeå.


Kontaktinformation