Wulff, Walheim och Roberge 2022

Senast ändrad: 20 december 2022

Wulff, S., Walheim, M. och Roberge, C. 2022. Inventering av skador på ungskog 2022 i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Institutionen för Skoglig resurshushållning, SLU i Umeå.


Kontaktinformation