Utvecklingsprojekt för ökad användning av drönare i rennäringen

Senast ändrad: 18 maj 2020
Drönare flyger över skog i vinterlandskap, foto.

Målsättningen med projektet är att utveckla drönare och metoder som underlättar och effektiviserar renskötseln, samtidigt som det bidrar till en ökad djurvälfärd för renarna. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket och leds av SLU. Drönaren kommer att utvecklas av Katla Aero AB och tanken är att den ska kunna användas året runt och vara anpassad till renskötselns behov och renarnas beteende. För att säkerställa detta ingår i projektgruppen flera renskötare med redan visat intresse och viss vana av drönaranvändning i sitt arbete. Den färdiga drönaren ska kunna användas direkt och operativt i renskötseln vid förflyttningar, för att söka efter renar och för att snabbt kunna skapa sig en överblick i olika situationer. Drönaren ska också kunna användas för olika typer av datainsamling av exempelvis snöförhållanden, vegetation eller annan markanvändning. Förhoppningen är att drönaren ska möjliggöra en minskad användning av snöskoter, fyrhjuling och helikopter, vilket i sin tur leder till minskad klimat- och miljöpåverkan, men också till lägre kostnader för renskötseln. Användning av drönare i renskötseln förväntas leda till en förbättrad djurvälfärd för renarna, med lägre stressnivåer vid samling och övervakning av renarna. Dessutom förväntas bättre arbets- och livsvillkor för renskötarna, med minskad arbetsbelastning och minskad risk för arbetsplatsolyckor. Förhoppningen är att drönaren ska kunna öka effektiviteten vid renflyttning exempelvis i brant och besvärlig terräng eller andra situationer där det är svårt att överblicka och flytta renarna. SLU har huvudansvaret för datainsamling, utvärdering av metoder för renskötseln samt de moment som berör djurvälfärd.

Utvecklingsgruppen består av Stefan Sandström (SLU, projektledare), Tim Horstkotte (SLU), Per Sandström (SLU), Anna Skarin (SLU), Sven Adler (SLU), Ylva Jonsson (SLU), Erik Wiberg (Katla Aero AB), Gustav Wiberg (Katla Aero AB), Magnus Wiberg (Katla Aero AB), Gustav Borgefalk (Borgefalk Research Corporation AB), Olof-Johannes Päiviö (renskötare, Könkämä sameby), Biera-Niillas Kappfjell Päiviö (renskötare, Könkämä sameby), Jonas Vannar (renskötare, Sirges sameby), Mikael Kuhmunen (renskötare, Sirges sameby), Niklas Jonsson (renskötare, Gran sameby) samt Per-Mikael Baer (renskötare, Vilhelmina södra sameby).

 


Kontaktinformation

Stefan Sandström, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig resursanalys
Tel. +46907868438
stefan.sandstrom@slu.se