Hoppa till huvudinnehåll

Skogliga Landsbygdsstudier – Intersektionella Perspektiv

1

Forskningskonferens, SLU Umeå

Varmt välkomna till forskningskonferensen SLIP 2021 som arrangeras på Sverige lantbruksuniversitet i Umeå. På grund av vissa praktiska oklarheter har vi valt att lägga konferesen på is, men hoppas kunna genomföra denna seanre i år. Mer information kommer.

Call för abstrakt är fortsatt öppet och mer information kommer längre fram.

Call | Keynotes | Anmälan | Hitta hit

Nästan tre fjärdedelar av Sveriges yta är täckt av skog. Skog - som plats, naturresurs och kontext - utgör därför en viktig dimension av både svensk landsbygdsforskning och intersektionell forskning utanför nordliga urbana centrum.

I mötet, och interaktionen, mellan det sociokulturella och det ekologiska, tid och plats, har skog, och dess specifika relationer, geografier etc., därmed också potentialen att utgöra en viktig utgångspunkt för både kritisk och samhällsrelevant forskning och en fördjupad tvärvetenskaplig ansats och förståelse av landsbygden.   

Sett till landsbygdens roll, förutsättningar och betydelse i olika typer av samhällsutmaningar, såsom klimatanpassning, urbanisering, säker matproduktion och ett hållbart brukande av olika naturresurser och värden, finns det ett behov av ökad kunskap och förståelse för de livsvillkors, erfarenheter och processer som äger rum med skogen som granne. Hur dessa skogliga och rurala rum blir bebodda, upplevda, förstådda, skapar mening och interagerar med varandra, både nationellt och transnationellt, utgör grunden för skogliga landsbygdsstudier.

Med avstamp i skärningen mellan olika perspektiv ämnar konferensen SLIP 2021 att samla en bredd av forskare för att vidareutveckla samtalet kring hur skogen, landsbygdsutveckling, genus, makt och politik interagerar på olika nivåer. Konferensen utgår ifrån en bred förseelse av intersektionalitet där olika sociala dimensioner, så som genus, etnicitet, klass etc., överlappar och bidrar till djupare och mer komplex förståelse. Vår förhoppning är att konferensen ska inspirera till nya insikter och samarbeten.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Luleå tekniska universitet (LTU) och Mittuniversitetet (MiUn) med finansiering av Uppdrag Landsbygd.

Varmt välkomna till Umeå!

Grön cirkel med en gran inuti

Call for abstracts

Konferensen är öppen för olika typer av presentationer från forskare. Vi välkomnar bidrag ifrån såväl pågående som avslutade forskningsprojekt samt mer teoretiska studier på området. Presentationer kan ges i form av muntlig presentation, symposier och workshops/seminarier, posters eller i någon alternativ presentationsform. Konferensspråket är svenska, men bidrag på engelska är välkomna.

Vi välkomnar bidrag som undersöker genus och andra maktordningar i relation till skogen som plats, resurs eller kontext. Exemplet på teman är identitetsskapande och erfarenhet, regional- och landsbygdspolicy/politik och utveckling, minoriteters levandasvillkor, livsmedel, migration, skogsbruk, gruvdrift, turism, rekreation, hälsa, entreprenörskap, naturskydd, renskötsel, jakt och viltförvaltning m.fl.

Grön cirklen med jämställdhetstecken inuti

Anmälan

Deltagandet i konferensen är gratis och därför är antal platser begränsat. Ifall du har anmält dig men uteblir från konferesen kommer kostnaden för ditt deltagande att faktureras i efterhand. Det är fritt att avanmäla sig fram till att anmälan stänger i oktober. Avanmälan görs till konferensmailen: slip2021@slu.se. Anmälningar med abstrakt som kommer in efter deadlinen kommer bedömas utifrån plats. Anmälan är öppen.

Resebidrag

Konferensen erbjuder ett begränsat antal resebidrag för doktorand som presenterar vid konferensen och ej är bosatta i Umeå eller dess närområde. Beskriv i din anmälan om hur konferensen relaterar till ditt avhandlingsarbete och vart tidsmässigt du befinner dig i detta. Beskriv även din resa och uppskattade kostander. Tillgängliga medel kommer att fördelas mellan sökande utifrån en ambition av spridning.

Grå cirkeln med en stuga inuti

Kontakt

Har du frågor, funderingar eller förslag så tveka inte att kontakta oss:

slip2021@slu.se

Organisationskommitté

Elias Andersson, Biträdande Universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Kristina Johansson, Universitetslektor, Luleå tekniska universitet

Maria Johansson, Sveriges lantbruksuniversitet

Gunilla Olofsdotter, Universitetslektor, Mittuniversitetet

Hitta hit

Sverige Lantbruksuniversitet finns på Campus ungefär en halvtimmes promenad från Umeå centrum där de flesta hotellen är placerade.

Boende & transport

Att ta sig till Umeå går att göra med både buss, tåg och flyg. Långväga bussar stannar på Busstationen och kommer du norrifrån går det även bra att kliva av vid hållplats Samhällsvetarhuset för att komma direkt till Campus. De flesta tåget stannar både på Umeå Centralstation och Umeå Östra, där det senare ligger närmare Campus. Väljer du att flyga så landar du på Umeå Airport och kan därifrån välja antingen taxi eller flygbuss för att ta dig in till centrum eller campus. 

Alla lokalbussar stannar vid Vasaplan i centrum (inkl. flygbussen). Observera att det inte går att betala kontant på bussarna. Det går att betala med bankkort, Ultras app eller genom att besöka deras kontor vid Vasaplan. För mer information kring biljetter och tidtabeller besök Ultras hemsida.

För mer besöksinformation kring Umeå - titta in hos Visit Umeå

Publicerad: 10 februari 2022 - Sidansvarig: elias.andersson@slu.se
Har du frågor, funderingar eller förslag så tveka inte att kontakta oss: slip2021@slu.se
Loading…