Sveriges lantbruksuniversitet

Internationellt skogsbruk

Ämnesområdet internationellt skogsbruk omfattar beskrivningar och analyser av tillstånd och förändringsprocesser lokalt och på landskapsnivå i ekosystem och samhälle gällande frågor om hållbarhet och med speciellt fokus på tropiska/subtropiska områden.

Publicerad: 08 november 2016 - Sidansvarig: elias.andersson@slu.se