Hoppa till huvudinnehåll

Anna-Lena Axelsson

SLU Miljönalys Program Skog
anna-lena.axelsson@slu.se
090-786 8591

Anna-Lena är forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning samt koordinator för SLU Miljönalys Program Skog.

Kontakta Anna-Lena vid övergripande frågor om vår labbmiljö, våra data, verktyg och tjänster.

Mikael Egberth

Avdelningen för skoglig fjärranalys
mikael.egberth@slu.se
090-786 8517

Mikael är forskningsingenjör vid avdelningen för skoglig fjärranalys, institutionen för skoglig resurshushållning.

Kontakta Mikael vid frågor om skoglig fjärranalys som till exempel sensorer och sensor-plattformar som används inom skogsbruk och naturvård. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar. Plattformar omfattar flygplan och satelliter, men även bilder från små obemannade flygplan (UAV) eller från sensorer på marken.

Per Nilsson

Riksskogstaxeringen
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Per är ansvarig för Riksskogstaxeringens resultatredovisningsenhet.

Kontakta Per vid frågor om Riksskogstaxeringen, redovisningstjänster för statistik eller data från Riksskogstaxeringen.

Jonas Bohlin

Avdelningen för skoglig fjärranalys
jonas.bohlin@slu.se
090-786 8640

Jonas är universitetsadjunkt vid avdelningen för skoglig fjärranalys, institutionen för skoglig resurshushållning.

Kontakta Jonas vid frågor om skoglig fjäranalys; till exempel sensorer och sensor-plattformar som används inom skogsbruk och naturvård. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar. Plattformar omfattar flygplan och satelliter, men även små obemannade flygplan (UAV) eller sesnorer på marken. Jonas ansvarar för Ljungbergslaboratoriet.

Hampus Holmström

Avdelningen för skoglig planering
hampus.holmstrom@slu.se
090-786 8374

Hampus är analytiker vid institutionen för skoglig resurshushållning inom programmet skogliga hållbarhetsanalyser.

Kontakta Hampus vid frågor om skogliga framtidsanalyser och programvaran Heureka

Publicerad: 13 februari 2020 - Sidansvarig: jonas.fridman@slu.se

Skoglig fjärranays, Institutionen för skoglig resurshushållning

Ämnesområdesansvarig: Ruben Valbuena, ruben.valbuena@slu.se
Avdelningschef: Jonas Bohlin, jonas.bohlin@slu.se, +46907868640

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå 

Loading…