Det här gör vi

Senast ändrad: 22 november 2023
Logga Uppdrag landsbygd

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att stärka forskningen kring Sveriges landsbygder, öka samverkan mellan aktörer som bedriver landsbygds- och regionalforskning samt stödja spridning och tillämpning av den kunskap som forskningen utvecklar.

Forskarkonferensen Landsbygder och regioner i förändring 

Den första nationella forskarkonferensen - ”Landsbygder och regioner i förändring”, anordnades av SLU och Nordregio under hösten 2021. Cirka 80 forskare från olika discipliner samlades under två dagar för att tillsammans diskutera svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Preliminärt datum för nästa forskarkonferens är 8–9 november 2023. Här kan du läsa mer om våra konferenser. 

Utlysningar av stöd till forskarnätverk och andra mindre projektbidrag 

Genom Uppdrag landsbygd finns ekonomiska medel att söka för forskare verksamma vid svenska lärosäten och forskningsorganisationer. Utlysningarna syftar till att komplettera den finansiering av forskningsprojekt som till exempel sker via forskningsråden. Vi finansierar inte hela forskningsprojekt utan utlyser mindre anslag på 100 000–200 000 kr, för att stötta forskare som exempelvis vill bilda nya, eller utvidga existerande, forskarnätverk, eller anordna forskarkonferenser.  

Här kan du läsa mer om kommande utlysningar och de projekt som finansierats genom Uppdrag landsbygd.  

Webbinarier 

Vi anordnar både webbinarieserier och enstaka webbinarier för praktiker och forskare. Här kan du läsa mer om Kunskaper för landsbygder, vår webbinarieserie för landsbygdsutvecklare. Håll utkik i kalendern eller Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kommande webbinarier. 

Bloggen Kunskaper för landsbygder 

Vår blogg Kunskaper för landsbygder utgör en plattform för landsbygds- och regionalforskare att berätta om sin forskning i ett populärvetenskapligt format. Här kan du bläddra bland inlägg på olika teman och inom många olika forskningsfält, som alla relaterar till landsbygds- och regionalforskning.  

Vill du skriva ett eget inlägg eller blogga tillsammans med någon? Kontakta oss på uppdraglandsbygd@slu.se. 

Landsbygdsveckan 2–7 maj 2023 

Landsbygdsveckan är en helt ny nationell arena för att ge landsbygdsfrågorna en tydlig plats i rampljuset.  Initiativet kommer från SLU, Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket men programmet bygger vi tillsammans! Läs mer om hur du kan vara med på landsbygdsveckan.se 

Kartläggning av landsbygds- och regionalforskning 

Som en del i arbetet med att stärka och samordna svensk landsbygds- och regionalforskning gör vi kartläggningar av svenska landsbygds- och regionalforskare och deras arbete. Detta görs genom en enkät där forskarna själva får beskriva och berätta om sin forskning. Utifrån kartläggningen identifieras vissa utmaningar och behov som lett vidare till insatser inom regeringsuppdraget. Den senaste enkätundersökningen genomfördes under hösten 2022 och finns sammanfattad i en rapport:

Forskare med fokus på landsbygder och regional utveckling 2022

Lokalekonomidagarna 

Lokalekonomidagarna, som arrangeras årligen av SLU och ett flertal andra organisationer, är en konferens med fokus på att stärka lokala ekonomier och att lyfta goda exempel på hur hållbar lokal utveckling kan finansieras och organiseras. Läs mer på Lokalekonomidagarnas hemsida. 

Facilitering av kunskapsprocesser för policyrelevant information till Regeringskansliet

Som del i uppdraget arbetar vi enligt SLU:s regleringsbrev med att förse Regeringskansliet med policyrelevant information inom ett antal brett formulerade områden med bäring på landsbygdspolitik. För att göra det samlar vi forskare och praktiker inom respektive område för att i workshops identifiera frågor som är både viktiga och politiskt aktuella/relevanta. Resultaten från workshoptillfällena bearbetas därefter och kompletteras med befintlig forskning för att slutligen mynna ut i ett kunskapsunderlag som överlämnas till berörda departement.

Uppdragsutbildning för stärkta landsbygdsperspektiv i offentliga organisationer

Genom Uppdrag landsbygd har vi kunnat bidra till framtagandet av uppdragsutbildningen Landsbygdsutveckling för yrkesverksamma – perspektiv från teori och praktik. Utbildningen är ett samarbete mellan SLU och Tillväxtverket och riktar sig offentliganställda som vill öka sina kunskaper om landsbygdsfrågor och bidra till stärkta landsbygdsperspektiv i sina organisationer. 

Nyhetsbrev 

Två gånger om året skickar vi ut ett nyhetsbrev med uppdateringar om vad som är på gång inom Uppdrag landsbygd och nyheter inom landsbygds- och regionalforskning. Prenumerera här!

Relaterade sidor:


Kontaktinformation